Zamknij mobilną wersję WCAG

Starosta po raz kolejny nagrodził nauczycieli z powiatu leżajskiego

21 października 2020

Nagrodzeni nauczyciele ZST w Leżajsku pozują do zdjęcia z członkami zarządu powiatu leżajskiego.
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Nagrody Starosty Leżajskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej są przyznawane nauczycielom mianowanym i dyplomowanym, którzy wykazują szczególną aktywność i znaczące wyniki w zakresie: pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, realizacji innych zadań statutowych szkoły w tym także podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz organizacji pracy w przypadku nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. Są to nagrody I i II stopnia Starosty Leżajskiego.

  W tym roku Zarząd Powiatu Leżajskiego na swoim posiedzeniu przyznał 4 nagrody I stopnia oraz 11 nagród II stopnia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Leżajski.

  W związku z obowiązującym stanem epidemii nie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień. Zarząd Powiatu przekazał je nauczycielom bezpośrednio w poszczególnych szkołach z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

  Nagrodę I Stopnia Starosty  Leżajskiego  dla nauczycieli przyznaną z inicjatywy Zarządu Powiatu oraz na wniosek dyrektora szkoły otrzymali:

  • Wojciech Kostek – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku
  • Halina Samko – dyrektor ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
  • Elżbieta Naróg – nauczyciel matematyki w ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
  • Grzegorz Leja – nauczyciel matematyki i informatyki w ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

  Nagrodę II Stopnia Starosty  Leżajskiego  dla nauczycieli przyznaną z inicjatywy zarządu powiatu oraz na wniosek dyrektora szkoły otrzymali:

  • Adam Szczęch – wicedyrektor SOSW im. św. Jana Pawła II w Leżajsku
  • Dymitr Malec – wicedyrektor ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
  • Piotr Foryt – wicedyrektor ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
  • Mirosław Szląskiewicz – wicedyrektor ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
  • Maja Gajewska – nauczyciel fizjoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku
  • Alicja Domaradzka – nauczyciel-wychowawca w grupie rewalidacyjno-wychowawczej w SOSW im. św. Jana Pawła II w Leżajsku,
  • Wioletta Liber – nauczyciel w Szkole Przysposabiającej do Pracy w SOSW im. św. Jana Pawła II w Leżajsku,
  • Barbara Gurdziel – nauczyciel historii i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Licealnych imienia Bolesława Chrobrego w Leżajsku,
  • Alfreda Grabowska-Błońska – nauczyciel języka niemieckiego w ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
  • Jan Jużyniec – nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodach elektryk, elektronik i mechatronik w ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
  • Bronisław Marczak – nauczyciel przedmiotów mechanicznych w ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.

  W tym roku za dotychczasowe osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zostali wyróżnieni także:

  Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej

  • Zbigniew Trębacz – dyrektor ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

  Nagrodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty

  • Tomasz Chrząstek – pełniący obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia św. Jana Pawła II w Leżajsku,
  • Beata Kaszycka – wicedyrektor SOSW im. św. Jana Pawła II w Leżajsku,
  • Waldemar Tłuczek – wicedyrektor ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

  Informację zamieściła: Gabriela Niemczyk