Zamknij mobilną wersję WCAG

XXX sesja Rady Powiatu Leżajskiego

28 października 2020

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  28 października w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Z uwagi na panującą epidemię, część radnych, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, brała udział w obradach z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

  Po przyjęciu protokołów z XXVIII i XXIX sesji Rady Powiatu zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Leżajskiego za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz informacją o organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku szkolnym 2020/2021.

  Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

  • ogłoszenia obowiązujących w 2021 roku stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu leżajskiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym,
  • zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 r.,
  • wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

  W dalszej części spotkania przedstawiona została informacja z analizy oświadczeń majątkowych, zaś starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka