Zamknij mobilną wersję WCAG

Ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie leżajskim

26 marca 2024

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  25 marca rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Leżajsku, która określać będzie zdolność do służby wojskowej. Komisja obejmuje swoim zasięgiem cały powiat leżajski i będzie funkcjonować do 25 kwietnia z wyłączeniem 29 marca i 2 kwietnia.

  W uroczystym otwarciu pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku uczestniczyli Starosta Leżajski Marek Śliż, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku ppłk Tomasz Mazur, przedstawiciel 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku, przedstawiciel 32 Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku, Przewodnicząca Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku lek. med. Elwira Konieczna, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku Halina Samko oraz inni pracownicy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku (tj. 4 Członków Komisji, 4 pracowników obsługi i 1 przedstawiciel WCR), pracownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku.

  Powiatowa Komisja Lekarska w Leżajsku mieści się przy ulicy Mickiewicza 67. Jej zadaniem jest stwierdzenie czy kandydatka lub kandydat nadaje się do służby wojskowej. Po spełnieniu medycznych procedur, Komisja określa zdolność do służby wojskowej i każdy stawający otrzyma jedną z czterech kategorii: A, B, D lub E.

  Harmonogram kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu leżajskiego:
  – Miasto Leżajsk – 25, 26, 27, 28 marca,
  – Gmina Leżajsk – 3, 4, 5, 8 kwietnia,
  – Miasto i Gmina Nowa Sarzyna – 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 kwietnia,
  – Gmina Grodzisko Dolne – 18 i 19 kwietnia,
  – Gmina Kuryłówka – 22 i 23 kwietnia.

  W dniach 24 i 25 kwietnia 2024 r. do kwalifikacji wojskowej stawiają się kobiety.

  W tym roku do kwalifikacji zostało wezwanych 558 osób w tym 49 kobiety. Przypomnijmy, że obowiązkowi poddania się kwalifikacji w 2024 r. podlegają:
  a) mężczyźni urodzeni w 2005 r.,
  b) mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  c) osoby, które w latach 2022 – 2023:
  – zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
  – zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu i złożyły w trybie art. 64 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wniosek o zmianę kategorii do służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie,
  – kobiety urodzone w latach 1997 -2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
  d) osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
  e) osoby o nieuregulowanym stosunku od służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

  ZK

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka