Zamknij mobilną wersję WCAG

Zarząd Powiatu Leżajskiego przyznał pierwsze stypendia studentom kierunku lekarskiego

26 marca 2024

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  25 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyło się podpisanie umów stypendialnych z trójką studentów kierunku lekarskiego, wyłonionych w wyniku naboru ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Leżajskiego w styczniu: Zuzanną Toporowską, studentką VI roku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygierda w Bydgoszczy, Zuzanną Łysoń, studentką IV roku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Jakubem Orlińskim, studentem IV Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  Studenci przystępując do programu stypendialnego, w chwili podpisania umowy zobowiązali się do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu stażu podyplomowego w SP ZOZ w Leżajsku.

  Zatrudnienie odbywać się będzie w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, w wybranej specjalizacji lekarskiej z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Leżajsku, z której w tym przypadku ww. studenci wybrali choroby wewnętrzne oraz chirurgię ogólną.

  Stypendia mają zapobiec m.in. problemowi braków kadrowych w leżajskim szpitalu. Ponadto są też zachętą do tego, aby związać z powiatem nie tylko swoje życie zawodowe, ale również prywatne. Wysokość stypendium to 2500 zł miesięcznie, przez 9 miesięcy w danym roku studiów.

  W spotkaniu, oprócz trójki studentów, udział wzięli m.in.: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, Skarbnik Powiatu Jolanta Marciniak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Aurelia Kryla oraz dyrektor SP ZOZ Bogusław Piersiak.

  Dodatkowe informacje dotyczące programu stypendialnego dostępne są na stronie https://www.starostwo.lezajsk.pl/stypendia-dla-studentow-kierunku-lekarskiego/ a także w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Leżajsku pod numerem tel. 17 2404 563, e-mail: ez@starostwo.lezajsk.pl.

  Więcej o pierwszych stypendystach w kwietniowym numerze „Kuriera Powiatowego”.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka