Zamknij mobilną wersję WCAG

Nabór wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” na 2024 r.

10 listopada 2023

Niepodległa_miniatura
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Biuro „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – edycja 2024. Program przewiduje dofinansowanie projektów organizowanych w 2024 roku, kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Nabór potrwa do 8 grudnia 2023 r.

  Z programu dotacyjnego „Niepodległa” wspierane będą w 2024 r. działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniające wydarzenia i ludzi ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej tworzącej historię narodową.

  W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania. Łączny budżet naboru to 6 mln zł.

  Wnioski należy składać poprzez  formularz w systemie Witkac.pl do 8 grudnia 2023 roku, do godziny 15:59. Zadania dofinansowane z programu można realizować od 8 lutego do 20 listopada 2024 roku.

  O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:
  – samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  – organizacje pozarządowe.

  Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

  1. archiwa państwowe;
  2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
  3. uczelnie wyższe;
  4. instytucje kultury;
  5. organizacje pozarządowe;
  6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
  8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

   

  W ramach programu można realizować następujące zadania:

  1. wystawy wraz z katalogami;
  2. rekonstrukcje historyczne;
  3. festiwale, koncerty patriotyczne, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
  4. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów: tworzenia aplikacji,  stron internetowych, filmowych oraz strzeleckich);
  5. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
  6. kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
  7. murale;
  8. zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

   

  Uzupełnieniem dla nich mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

  Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć w Regulaminie Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2024.

  Więcej informacji na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-programie-dotacyjnym-niepodlegla-2024/

   

  Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka