Zamknij mobilną wersję WCAG

Jubileuszowa sesja Rady Powiatu Leżajskiego

11 października 1998 r., tuż przed wejściem w życie reformy administracyjnej, odbyły się wybory do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Pierwsza sesja liczącej trzydziestu radnych Rady Powiatu Leżajskiego została zwołana 9 listopada 1998 r. Dokładnie dwadzieścia pięć lat później, tego samego dnia, radni VI kadencji również wzięli udział w sesji rady. Tym razem było to jednak spotkanie wyjątkowe, bo jubileuszowe, wieńczące obchody 25-lecia Powiatu Leżajskiego.

W sesji, oprócz radnych i Zarządu Powiatu, udział wzięli: reprezentujący Marszałka Władysława Ortyla członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu: wójt Gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska, wójt Gminy Grodzisko Dolne Jacek Chmura, burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel, reprezentująca wójta Gminy Leżajsk skarbnik gminy Lucyna Bednarz, Starosta Leżajski I kadencji Stanisław Chmura, dyrektorzy i prezesi instytucji z terenu powiatu, komendanci, dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, a także naczelnicy oraz kierownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

W pierwszej części spotkania zarówno obecny Starosta Leżajski Marek Śliż, jak i starosta I kadencji Stanisław Chmura wystąpili z okolicznościowymi przemówieniami, w których odnieśli się do początków samorządności na terenie powiatu leżajskiego, zrealizowanych inwestycji, przeprowadzonych reform i przeobrażeń społeczno-gospodarczych, jakie zaszły w powiecie na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. W imieniu marszałka województwa podkarpackiego głos zabrał również Stanisław Kruczek.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie upamiętnienia wspomnianego jubileuszu oraz podpisali Akt Jubileuszowy będący wyrazem uznania i podziękowania za wspólną pracę na rzecz tworzenia oraz umacniania potencjału społecznego i gospodarczego powiatu.

W drugiej części wydarzenia zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać  wykładu historycznego  „Dzieje starostwa leżajskiego na przestrzeni wieków 1437-1999”, który wygłosił Roman Federkiewicz, historyk Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz  koncertu w wykonaniu Moniki Paluch (fortepian), Anny Paluch (śpiew) i Pawła Palucha (akompaniament).

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Spotkanie promocyjne „Rocznika Muzeum Ziemi Leżajskiej. T. 2”

7 listopada w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się spotkanie związane z promocją nowego „Rocznika Muzeum Ziemi Leżajskiej. Tom 2”.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, instytucji, stowarzyszeń, placówek oświatowych oraz lokalni pasjonaci historii, m.in. Starosta Leżajski Marek Śliż wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Krzysztofem Trębaczem, przewodniczący Rady Muzeum Dariusz Półćwiartek oraz jej członkowie: Antoni Bereziewicz, Stanisław Chmura i Roman Szałajko.

Wydarzenie rozpoczęło się od występu artystycznego duetu Eweliny Grabowskiej i Tomasza Miazgi z zespołu Za5pierwsza. W dalszej części spotkania autorzy poszczególnych rozdziałów publikacji zaprezentowali efekty swojej pracy. Następnie uczestnicy wydarzenia otrzymali egzemplarze „Rocznika” i udali się na wspólny poczęstunek.

Nowa publikacja jest kontynuacją „Rocznika” z 2013 roku i wydana została w tej samej szacie graficznej oraz układzie tematycznym artykułów. Składają się na nią rozprawy naukowe, sprawozdania muzealne (lata 2013-2022), recenzje i doniesienia oraz wkładka fotograficzna. Wśród autorów znaleźli się: dr hab. Józef Półćwiartek, dr Dariusz Półćwiartek (redaktor naukowy wydania), dr Ewa Grin-Piszczek, dr Anna Siciak, Andrzej Chmura, Jacek Kwieciński (przewodniczący komitetu redakcyjnego wydania) i Roman Federkiewicz.

Publikacja jest do nabycia w sklepiku muzealnym.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę SOSW w Leżajsku

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku trwa już od kilku miesięcy. Postęp prac z pewnością da się zauważyć przechodząc obok siedziby ośrodka ulicą Mickiewicza, ponieważ na fundamentach wznoszone są już ściany budynku. Dla podkreślenia tego faktu, zgodnie z budowlaną tradycją, 6 listopada odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego.

W wydarzeniu uczestniczyli: Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON Maciej Szymański, Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Adam Wylaź, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego: Marek Leszczak i Józef Majkut, radni Rady Powiatu Leżajskiego: Franciszek Krajewski, Agata Kurlej, Roman Matuszek, Halina Pyszowska, Dorota Wylaź, Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański, Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku mł. insp. Janusz Mokrzycki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku st. bryg. Józef Kludys, a także dyrektorzy, prezesi oraz kierownicy jednostek powiatowych i instytucji z terenu powiatu.

Gości powitał dyrektor SOSW Tomasz Chrząstek. Następnie głos zabrał Starosta Leżajski Marek Śliż, który przedstawił główne informacje dotyczące rozpoczętej inwestycji, jej przyszłego wpływu na poprawę jakości nauczania dzieci i młodzieży z SOSW, a także uzasadnił potrzebę rozwoju placówek specjalnych. Do zebranych skierowała również swoje słowo radna Rady Powiatu Leżajskiego Dorota Wylaź.

Podczas uroczystości wicedyrektor SOSW Beata Kaszycka odczytała treść aktu erekcyjnego, który został podpisany przez m.in. przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych, społeczność ośrodka: rodziców i uczniów oraz wykonawcę inwestycji. Dokument umieszczono w specjalnej kapsule, która następnie spoczęła we wcześniej przygotowanym miejscu, w murze nowo powstającego budynku.

Jak zgodnie podkreślali uczestnicy wydarzenia, wmurowanie kamienia to niezwykle ważny moment, ponieważ nie tylko podkreśla wagę realizowanej inwestycji, ale również symbolizuje społeczne zaangażowanie w zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju i edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Nie ma wątpliwości co do tego, że nowy obiekt znacząco zwiększy szanse każdego ucznia na to, aby mógł w pełni rozwijać swój potencjał i stać się aktywnym członkiem społeczeństwa.

SOSW

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Oficjalne przekazanie dronów leżajskiej policji i straży pożarnej

6 listopada w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się oficjalne przekazanie Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) z kamerą termowizyjną dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku.

W uroczystości przekazania dronów uczestniczyli, obok Starosty Leżajskiego Marka Śliża : I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie Stanisław Sekuła, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie bryg. Janusz Jabłoński, Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku mł. insp. Janusz Mokrzycki , I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku mł. insp. Artur Wasiuta, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku bryg. Józef Kludys, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku mł. bryg. Zbigniew Sarzyński, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, Skarbnik Powiatu Jolanta Marciniak, mł. asp. Miłosz Krzywonos oraz mł. asp. Daniel Żak z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, kpt. Piotr Szpytma z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, policjanci i strażacy, którzy przeszli szkolenie z pilotażu BSP, kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Leżajsku Sylwia Jaskółowska oraz jego pracownicy.

Po przekazaniu dronów odbyła się ich prezentacja na placu przed Muzeum Ziemi Leżajskiej.

BSP zostały zakupione w ramach realizacji projektu pn. ,,MONITORING POWIETRZNY – innowacyjne wzmocnienie bezpieczeństwa połączone z edukacją uczestników ruchu drogowego w powiecie leżajskim”, współfinansowanego w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, z celu szczegółowego nr 1 – wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa. Wartość dofinansowania wyniosła 100 000,00 zł.

Drony wyposażone w wielofunkcyjną kamerę termowizyjną z dalmierzem przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w miejscach publicznych poprzez wdrożenie monitoringu powietrznego, który umożliwi szybszą identyfikację zdarzeń, sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, jak również umożliwi bezproblemowy przepływ informacji pomiędzy odpowiednimi służbami. Będzie to miało wymierny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu leżajskiego. By móc obsługiwać sprzęt, policjanci oraz strażacy przeszli odpowiednie przeszkolenie z pilotażu BSP – loty poza zasięgiem wzroku.

Ponadto, zgodnie z założeniem ww. projektu, 6 listopada zostało przeprowadzone spotkanie edukacyjne pn. „Bądź widoczny na drodze” z dziećmi z przedszkola Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku. Dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego i prawidłowymi zachowaniami na przejściach dla pieszych. Funkcjonariusze do tego celu wykorzystywali tzw. „Miasteczko Ruchu Drogowego”. Dzieci otrzymały również opaski odblaskowe.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Powiat Leżajski i KPP w Leżajsku

„Radośni z wolności dumni z Polskości” – zaproszenie na koncert patriotyczny do leżajskiej fary

Już w najbliższą niedzielę, 12 listopada, Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Parafia pw. Świętej Trójcy w Leżajsku zapraszają na koncert patriotyczny „Radośni z wolności, dumni z Polskości”, który organizowany jest w leżajskiej Farze z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rozpoczęcie koncertu o 16.45 (bezpośrednio po mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00). Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Starosty Leżajskiego.

W trakcie koncertu wystąpią:

– Chór Cantiamo grupa starsza z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku oraz grupa młodsza ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku;
–  Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej;
– Impresja – chór kameralny z Leżajska;
– Zawirowani w pasji grupa wokalna prowadzona przez Ewelinę Grabowską;
– Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku;
–  Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej oddział Leżajsk.

Wstęp wolny.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Powiatowe obchody Święta Niepodległości

Zapraszamy na powiatowe obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości. W programie:
– 12:00 – msza św. w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku w intencji ojczyzny, z udziałem pocztów sztandarowych, delegacji i zaproszonych gości;
– 13:15 – przemarsz pod pomnik poległych w walkach niepodległościowych, złożenie wieńców i kwiatów;
– 13:45 – uroczysta defilada ulicą Mickiewicza pod Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku;
– 14:00 – wspólny posiłek na placu przy MCK;
– 15:00 – patriotyczny program artystyczny w wykonaniu młodzieży z ZSL w Leżajsku, Powiatowej Orkiestry „Divertimento” oraz artystów MCK w Leżajsku.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Pixabay/freestocks-photos