Zamknij mobilną wersję WCAG

OBWIESZCZENIE STAROSTY LEŻAJSKIEGO w sprawie wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdów

OBWIESZCZENIE STAROSTY LEŻAJSKIEGO

w sprawie wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdów

z dnia 10 maja 2024 r.

Działając na podstawie art. 49 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394) Starosta Leżajski zawiadamia, że decyzje o rejestracji pojazdów, wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie cytowanej ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, wygasają z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r.

Przepis ten nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami pojazd, którego decyzja o rejestracji zostanie wygaszona z dniem 10 czerwca 2024 r. może podlegać powtórnej rejestracji w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji związanych z zawarciem umowy obowiązkowego ubezpieczeniem i przeprowadzenia badania technicznego pojazdu (jeżeli dotyczy).
Wykaz pojazdów kwalifikujących się do wygaszenia decyzji o rejestracji, zawierający numery rejestracyjne, stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

 

STAROSTA
( – )
mgr Zdzisław Leśko

Ogłoszenie o wynikach konsultacji

W dniach od 21 listopada 2023 r. do 24 listopada 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr 45/93/2023 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 14 listopada 2023 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Powiatu Leżajskiego zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji żadna z organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie zgłosiły opinii, uwag oraz propozycji zmian w zakresie konsultowanego projektu uchwały.

WAŻNE! Zarządzenie Starosty Leżajskiego w sprawie reorganizacji pracy starostwa

Działając w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa i ograniczania ryzyka zakażenia nim, Starosta Leżajski podjął decyzje dotyczące reorganizacji pracy Starostwa Powiatowego w Leżajsku na czas epidemii /budynek A i B/ oraz podległych jednostkek.

Od 16 marca Starostwo Powiatowe w Leżajsku oraz podległe jednostki będą nieczynne dla interesantów, natomiast nie przerywają pracy.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie.

Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.

Na stronie internetowej starostwa oraz BIP starostwa dostępne są numery telefonów oraz adresy e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych, z którymi należy się kontaktować.

Możliwe jest załatwianie spraw przez ePUAP/profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem.

Do pomieszczeń i budynków starostwa wpuszczani będą jedynie pracownicy.

Kasa starostwa będzie nieczynna.

Płatności można dokonywać na konto Starostwa Powiatowego w Leżajsku, numery kont znajdują się w zakładce kontakt.

Komunikat Rzecznika Prasowego Wojewody Podkarpackiego

Szanowni Państwo,

zakończono postępowanie epidemiologiczne w związku z informacją podaną dziś do wiadomości publicznej przez ministra zdrowia, a następnie wojewodę podkarpackiego, dotyczącą potwierdzonego badaniami laboratoryjnymi pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV2 na terenie województwa podkarpackiego.
Wiemy, że jest to osoba zamieszkująca powiat leżajski. Kobieta czuje się dobrze i obecnie przebywa na oddziale zakaźnym Szpitala w Łańcucie (Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych), gdzie zajmują się nią doskonali specjaliści.

Prosimy o zachowanie spokoju. Wszystkie procedury zostały dopełnione, osoby, które rzeczywiście mogły mieć kontakt z chorą zostały poddane obserwacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. U wszystkich osób, z którymi przeprowadzono wywiad epidemiologiczny nie stwierdzono żadnych objawów chorobowych. Wszystkie służby pracują i wykonują swoje zadania. Nie ma powodów do paniki, prosimy o zachowanie spokoju.

Małgorzata Waksmundzka-Szarek
Rzecznik Prasowy Wojewody Podkarpackiego