Zamknij mobilną wersję WCAG

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

28 listopada 2023

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  27 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Leżajski Marek Śliż, Skarbnik Powiatu Jolanta Marciniak, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, radni Rady Powiatu, dyrektorzy, kierownicy i przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierownik i pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

  W trakcie obrad komisji omówiono i zaopiniowano projekt budżetu Powiatu Leżajskiego na 2024 rok w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Ponadto na posiedzeniu przedstawiono informacje dotyczące:
  – wysokości planowanych środków w budżetach miast i gmin powiatu w roku 2024, przeznaczonych
  na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
  – omówienia realizacji podjętych działań profilaktycznych w ramach programu „Bezpieczny Powiat” przez poszczególne jednostki organizacyjne;
  – oceny przygotowań do akcji „Zima 2023/2024”. Informacji o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg;
  – propozycji tematów do ramowego planu pracy komisji na rok 2024;
  – pracy nad projektem „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2024 – 2028”.

  Następnie omówiono temat dotyczący zabezpieczenia miejsc noclegowych, wydawania ciepłych posiłków bezdomnym i potrzebującym pomocy.

  Na zakończenie posiedzenia Starosta podziękował za aktywne uczestnictwo w pracach Komisji, a także złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

  ZK

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka