Zamknij mobilną wersję WCAG

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

29 listopada 2022

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2023 roku. Konkurs obejmował zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 22a o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.