Zamknij mobilną wersję WCAG

Zakończono kolejną inwestycję drogową w powiecie leżajskim

23 listopada 2022

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  18 listopada przedstawiciele wykonawcy, inwestora oraz partnerzy finansowi dokonali odbioru nowo przebudowanej drogi powiatowej w Piskorowicach.

  Wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254R od drogi nr 1257R Ożanna – Piskorowice w kilometrażu od 2+550 do 4+556, dł. – 2,006km” wyniosła 2 152 606,38 zł brutto. Ze względu na to, że ww. drogą  odbywa się transport drzewa pozyskanego w lasach państwowych, zadanie zostało dofinasowane z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych w kwocie 1 031 000,00 PLN .

  Podstawowy zakres wykonanych robót to:
  – poszerzenie do 5,5m, wzmocnienie  konstrukcji warstwą ulepszonego podłoża o gr. 20 cm;
  – stabilizacja cementem istniejących warstw i podłoża po wcześniejszym sfrezowaniu oraz warstwą podbudowy z mieszanki niezwiązanej – kruszywo łamane 0/31.5 gr. i wykonanie warstwami bitumicznymi: wiążącą MMA AC16W o gr. 8cm, ścieralną MMA AC11S dla grubości 4cm;
  – umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznie o grubości 15 cm.

  Po przebudowie odcinka cały ciąg drogowy od km 0 +000  do km 7+230 Ożanna – Piskorowice jest w bardzo dobrym stanie i stanowi dojazd do DPS Mołynie od strony Kuryłówki,  Ożanny i Cieplic oraz alternatywny dojazd od Leżajska.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka