Zamknij mobilną wersję WCAG

Katalog zbiorów Muzeum Ziemi Leżajskiej on-line

19 listopada 2020

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”, Muzeum Ziemi Leżajskiej pozyskało środki finansowe w kwocie 78.000 zł. Jedną z części projektu było utworzenie „Wirtualnego Muzeum Ziemi Leżajskiej”, natomiast druga część zakładała powstanie katalogu zbiorów cyfrowych on-line. W katalogu tym można zapoznać się ze zdigitalizowanymi i najbardziej reprezentatywnymi muzealiami, w których posiadaniu jest placówka.

  Myślą przewodnią, która przyświecała placówce w tworzeniu projektu było dążenie do długofalowej poprawy dostępu społeczeństwa do dóbr związanych z dziedzictwem materialnym naszego regionu, docieranie do użytkowników z niepełnosprawnościami, dotarcie do zwiedzających z różnych zakątków naszego kraju, dążenie do długofalowej poprawy dostępu do wybranych kolekcji muzeum oraz przede wszystkim zwiększenie zainteresowania młodego pokolenia kulturą oraz tradycją związaną z Ziemią Leżajską.

  Wszystkie zdigitalizowane obiekty muzealne zostały uzupełnione o niezbędne opisy merytoryczne oraz metadane techniczne, które przygotowane zostały przez pracowników muzeum. Udostępniony katalog zbiorów będzie w przyszłości powiększany o kolejne zdigitalizowane muzealia.

  Zbiory cyfrowe można przeglądać pod linkiem: http://muzeum-lezajsk.pl/zbioryonline/ lub poprzez stronę Muzeum: www.muzeum-lezajsk.pl – zakładka zbiory cyfrowe.

  Informację zamieściła: K. Ćwikła