Zamknij mobilną wersję WCAG

Zakończono przebudowę dwóch dróg powiatowych

7 grudnia 2023

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Zakończono przebudowę dróg powiatowych nr 1273R Grodzisko Nowe – Chodaczów i 1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie.

  Wartość inwestycji to 4 960 068,70 zł. Na jej wykonanie Powiat Leżajski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 620 364,94 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona przez Powiat Leżajski i Gminę Grodzisko Dolne.

  Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1271R w o dł. 0,99 km w Grodzisku Nowym obejmowała: wzmocnienie do nośności 100kN/oś dla KR2 przez całkowitą wymianę konstrukcji jezdni, remont przepustów pod zjazdami, remont nawierzchni chodnika z prawej strony, regulację wysokościową zjazdów, umocnienie poboczy kruszywem i wymianę oznakowania pionowego.

  Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1273R w km 0+002,60 – 1+847,30 o dł. ok. 1844,70m obejmowała poszerzenie jezdni do 5,5m wzmocnienie jezdni nową warstwą ścieralną i profilową, budowę chodnika przy krawędzi jezdni wraz z wykonaniem odcinkowej kanalizacji deszczowej i przebudową zjazdów wraz z urządzeniem wyniesionego przejścia dla pieszych. Zabezpieczone zostały także skarpy przy chodniku przy wysokich nasypach i przebudowano kolizję z gazociągiem i wodociągiem oraz zabezpieczono linię energetyczną. Ponadto wykonano regulację wysokościową bram i ogrodzeń w celu likwidacji niebezpiecznych miejsc za chodnikiem, zamontowano balustrady ochronne, wymieniono oznakowanie, uzupełniono kruszywem pobocza i zjazdy z prawej strony. Dokonano również regulacji wysokościowej nawierzchni zjazdów zarówno lewej, jak i prawej strony drogi.

  Wykonawcą inwestycji była firma DRO-BRUK Bogdan Wojtuń.

  BI

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka