Zamknij mobilną wersję WCAG

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu leżajskiego

2 czerwca 2023

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  W dniach od 19 czerwca 2023 r. do 14 lipca 2023 r. na terenie powiatu leżajskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa.

  Osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymują od wójta lub burmistrza imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

  Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, muszą posiadać:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. dokumentację medyczną, (jeżeli taką posiadają),
  3. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
  4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

   

   Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, muszą posiadać:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy),
  3. wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

   

  Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza – zgłosić ten fakt najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

  Obowiązkowi poddania się kwalifikacji w 2023 r. podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 2004 r.,
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej,
  3. osoby, które w latach 2021 – 2022:
   1. zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
   2. zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu i złożyły w trybie art. 64 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wniosek o zmianę kategorii do służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie,
  4. kobiety urodzone w latach 1999 -2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
  5. osoby (ochotnicy), które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do służby wojskowej, (niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia).

   

   Powiatowa Komisja Lekarska
  37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 67

  Nazwa GminyData stawiennictwa
  MężczyźniKobiety
  Miasto Leżajsk19, 20, 21, 22 czerwca 2023 r.14 lipca 2023 r.
  Gmina Leżajsk23, 26, 27, 28 czerwca 2023 r.14 lipca 2023 r.
  Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 29, 30 czerwca 2023 r.
  3, 4, 5, 6, 7 lipca 2023 r.
  14 lipca 2023 r.
  Gmina Grodzisko Dolne10, 11 lipca 2023 r.14 lipca 2023 r.
  Gmina Kuryłówka12, 13 lipca 2023 r.14 lipca 2023 r.