Zamknij mobilną wersję WCAG

Chcesz poznać kryminalne zagadki Leżajska? Przyjdź na inaugurację nowych questów dla powiatu leżajskiego, weź udział w grze i zgarnij atrakcyjne nagrody

Zapraszamy wszystkich miłośników gier terenowych (i nie tylko) do udziału w inauguracji dwóch pieszych questów dla powiatu leżajskiego: „Los rzucony na stos” oraz „Tajemnicze zabójstwo w biały dzień”, która odbędzie się pod patronatem Starosty Leżajskiego już w najbliższy czwartek, 9 czerwca.

Start: godz. 10.00, plac rekreacyjny przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leżajsku (ul. Mickiewicza 76).

Zadaniem uczestników grywalizacji będzie przejście questów na czas i poprawne rozwiązanie zagadek. Wygra ta drużyna lub osoba, która uzyska najlepszy czas.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody:
– I miejsce: 3 x tablety,
– II miejsce: 3 x słuchawki bezprzewodowe;
– III miejsce: 3 x opaski sportowe typu smartband
oraz inne gadżety.

Zapisy telefoniczne i mailowe do udziału w grywalizacji prowadzi Fundacja Questingu:
– tel. 503 084 042,
– email: kontakt@questing.pl

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu leżajskiego – aktualizacja

Potrzebujesz pomocy w zakresie poradnictwa prawnego lub psychologicznego? Sprawdź zaktualizowaną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu leżajskiego.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Ponadto w Liście ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu leżajskiego. Aktualne i rzeczywiste dane zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

NPP

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wyjątkowy Dzień Dziecka w SOSW

Podczas obchodów tegorocznego Dnia Dziecka uczniowie i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku mieli dodatkowy powód do świętowania, ponieważ Powiat Leżajski otrzymał dofinansowanie w wysokości 11 687 500 zł z Funduszu Rezerw Strategicznych Polski Ład z przeznaczeniem na rozbudowę ośrodka.

Inwestycja ta pozwoli na stworzenie lepszych warunków edukacyjnych zarówno dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, jak i uczących ich nauczycieli. Obecnie podopieczni ośrodka i nauczyciele przemieszczają się między trzema rozproszonymi budynkami.

Rozbudowa dotychczasowej siedziby szkoły uwzględnia również stworzenie bazy noclegowej, dzięki czemu uczniowie mieszkający na co dzień w internacie przy ulicy Skłodowskiej nie będą musieli przemieszczać się kilkukrotnie w ciągu dnia do głównego budynku przy ulicy Mickiewicza, gdzie znajduje się także stołówka ośrodka.

Dobrą nowinę uczniom i nauczycielom SOSW przekazali osobiście Poseł na Sejm RP Jerzy Paul oraz Starosta Leżajski Marek Śliż, którzy wzięli udział w obchodach i spróbowali swoich sił w grze w speedballa, w popularyzowaniu którego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ma duże zasługi nie tylko w środowisku lokalnym.

W wydarzeniu, oprócz uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości, wzięły również udział dzieci z Ukrainy przebywające na terenie powiatu leżajskiego.

Organizatorzy dziękują za wsparcie sponsorom: firmie Smak-Górno Sp z o.o. Zakład Mięsny, Podkarpackiemu Centrum Hurtowemu Agrohurt S.A.,  „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Leżajsk, GS SCH w Grodzisku Dolnym oraz Cukierni Rafael Leżajsk.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Powiat Leżajski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

30 maja ogłoszono wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Rezerw Strategicznych. Dofinansowanie przyznano dla 2845 jednostek samorządu terytorialnego (JST) i związków JST, w tym również dla Powiatu Leżajskiego.

Powiat otrzymał środki w wysokości 16 657 995 zł, z czego kwota 11 687 500 zł przeznaczona jest na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku, zaś kwota 4 970 495 zł na przebudowę drogi Wierzawice-Giedlarowa. Dofinansowanie otrzymały również poszczególne gminy powiatu leżajskiego: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna – 15 437 500 zł, Miasto Leżajsk – 12 748 952 zł, Gmina Leżajsk – 9 341 500 zł, Gmina Kuryłówka – 9 965 000 zł oraz Gmina Grodzisko Dolne – 10 000 000 zł. Łącznie wszystkie samorządy otrzymały 74 150 947 zł.

1 czerwca w Muzeum Ziemi Leżajskiej promesy na realizację zaplanowanych inwestycji wręczył reprezentantom samorządów Poseł na Sejm RP Jerzy Paul.

Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

LII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

30 maja w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LII sesja Rady.

Po przyjęciu protokołu z LI sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z:
– informacją z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za 2021 r.,
– informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku o działaniach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu leżajskiego w 2021 r.,
– oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Leżajskiego za 2021 r.,
– informacją z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku za 2021 r.
– informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku o zakresie zadań zrealizowanych w 2021 r.
– sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Leżajskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.

W dalszej części spotkania radni podjęli uchwały w sprawie:

– zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego,
– wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.
– odwołania Starosty Leżajskiego.

Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Monika Baj

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP do 30 czerwca

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 czerwca 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 154 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 153 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.
• Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.
• Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

ZK

Informacje zamieściła: Monika Baj