Zamknij mobilną wersję WCAG

Konsultacje Programu Rozwoju Powiatu Leżajskiego na lata 2021 -2027

9 czerwca 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 528 z późn. zm.), art. 19a w zw. z art. 6 ust. 4-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leżajskiego uchwalił konsultacje:  projektu Programu Rozwoju Powiatu Leżajskiego na lata 2021 -2027.

  Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału mieszkańców powiatu oraz lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

  Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 15 czerwca 2022r. do dnia 19 lipca 2022r. w formie pisemnej.

  Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 15 lipca o godzinie 11:00 w Powiatowej Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku ul. M.C. Skłodowskiej 6

   

  Informację zamieściła: K. Ćwikła