Zamknij mobilną wersję WCAG

Wręczono Nagrody Starosty Leżajskiego dla nauczycieli

21 października 2021

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  20 października w Powiatowej Sali Koncertowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się wręczenie Nagród Starosty Leżajskiego dla nauczycieli.

  Nagrody te są przyznawane nauczycielom mianowanym i dyplomowanym, którzy wykazują szczególną aktywność i znaczące wyniki w zakresie: pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, realizacji innych zadań statutowych szkoły w tym także podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz organizacji pracy w przypadku nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. Są to nagrody I i II stopnia.

  W tym roku Zarząd Powiatu Leżajskiego na swoim posiedzeniu przyznał 4 nagrody I stopnia oraz 26 nagród II stopnia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Leżajski.

  Nagrodę I Stopnia Starosty Leżajskiego dla nauczycieli przyznaną z inicjatywy Zarządu Powiatu oraz na wniosek dyrektora szkoły otrzymali:

  – Halina Samko – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
  – Marta Śmiałek – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
  – Tomasz Chrząstek – pełniący obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku
  – Zbigniew Trębacz – dyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

  Nagrodę II stopnia Starosty Leżajskiego przyznaną z inicjatywy Zarządu Powiatu otrzymali wicedyrektorzy szkół i placówek:

  – Beata Kaszycka – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia św. Jana Pawła II w Leżajsku
  – Adam Szczęch – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia św. Jana Pawła II w Leżajsku
  – Dymitr Malec – wicedyrektor Zespołu Szkół Licealnych imienia Bolesława Chrobrego w Leżajsku
  – Waldemar Tłuczek – wicedyrektor Zespołu Szkół Licealnych imienia Bolesława Chrobrego w Leżajsku
  – Piotr Foryt – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych imienia Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
  – Mirosław Szląskiewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych imienia Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

  Nagrodę II stopnia Starosty Leżajskiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej przyznaną na wniosek dyrektora placówki otrzymali:

  Nauczyciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku

  – Liliana Łabuda – nauczyciel pedagog
  – Beata Wylaź – nauczyciel logopeda

  Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

  – Joanna Adamska – nauczyciel geografii oraz terapeuta w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  – Robert Adamski – nauczyciel wychowawca internatu
  – Joanna Burek – nauczyciel wychowania przedszkolnego
  – Edyta Sałuk – nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie

  Nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych imienia Bolesława Chrobrego w Leżajsku

  – Małgorzata Borkowska – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
  – Joanna Czerwonka – nauczyciel języka polskiego
  – Stanisław Kosakowski – nauczyciel wychowania fizycznego
  – Adam Kowalski – nauczyciel wychowania fizycznego
  – Dominika Polańska – nauczyciel języka angielskiego
  – Marta Orłowska – nauczyciel chemii
  – Marta Sarzyńska-Zygmunt – kierownik internatu

  Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych imienia Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

  Monika Balińska – nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz
  Krzysztof Cich – nauczyciel wychowania fizycznego
  Rafał Gorzkiewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie elektryk
  Tomasz Kasper – nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży informatycznej
  Sylwia Krukowiecka-Niemiec – nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży informatycznej
  Danuta Kumięga – nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze
  Magdalena Tokarz-Zwolińska – nauczyciel matematyki

  Podczas uroczystości wystąpiły wokalistki z Grupy Wokalnej MERITUM: Wioletta Bochenek oraz Patrycja Tabin.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka