Zamknij mobilną wersję WCAG

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

20 października 2021

Zarząd Powiatu Leżajskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2022 roku. Konkurs ofert obejmuje zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 22a o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.