Zamknij mobilną wersję WCAG

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego

14 października 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Zarząd Powiatu Leżajskiego uchwalił konsultacje projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku.

  Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału mieszkańców powiatu oraz lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

  Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 22 października 2021 r. do dnia 26 listopada 2021 r. w formie pisemnej.
  Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 22 listopada o godzinie 11:00 w Powiatowej Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku ul. M.C. Skłodowskiej 6.

  Opinie w sprawie projektu programu należy składać za pośrednictwem formularza konsultacyjnego na adres e-mail powiat@starostwo.lezajsk.pl lub formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Starostwie Powiatowym w Leżajsku ul. Kopernika 8, 37 – 300 Leżajsk w Punkcie Obsługi Interesanta.