Zamknij mobilną wersję WCAG

XLIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

29 października 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  28 października w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XLII sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Leżajskiego za rok szkolny 2020/2021 oraz informacją o organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku szkolnym 2021/2022.

  W dalszej części spotkania podjęli następujące uchwały:

  – uchwałę zmieniającą uchwałę nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

  – uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad rok budżetowy 2021.

  – uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad rok budżetowy 2021.

  – uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w m. Wola Zarczycka i Nowa Sarzyna wraz z budową przejścia dla pieszych w km 4+386 w Woli Zarczyckiej (Smycze)”,

  – uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice (gr. pow.) w km5+409 – 11+127 w m. Ożanna, Dąbrowica wraz z przebudową przejścia dla pieszych w km 1+924 w miejscowości Tarnawiec.

  – uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji Rady Powiatu Leżajskiego odcinka drogi powiatowej nr 1265R Górno (gr. pow.) – Wola Zarczycka w związku z budową przejścia dla pieszych w km 7+460 w Woli Zarczyckiej”.

  – uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.

  Ponadto radni zapoznali się z informacją z analizy oświadczeń majątkowych, a starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka