Zamknij mobilną wersję WCAG

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na zakupy świąteczne

Muzeum Ziemi Leżajskiej serdecznie zaprasza do sklepiku muzealnego, w którym można nabyć piękne zestawy świąteczne, ozdoby choinkowe, tradycyjne, ręcznie wykonane drewniane zabawki, rękodzieło świąteczne oraz wiele innych tj.: biżuterię, pamiątki, publikacje oraz albumy o Ziemi Leżajskiej.

Ogromną popularnością cieszy się wykonywana przez pracowników muzeum rodzima magiczna deseczka, która zaskakuje swoją oryginalnością. Duże zainteresowanie wzbudzają także inne produkty z drewna takie jak bocian, ptak klepak, fliper, bryczka i koń na biegunach.

Tradycyjne drewniane z ziemi leżajskiej mogą pochwalić się bardzo długą i ciekawą historią. Pierwsze drewniane wyroby powstały już w XVIII wieku. W Leżajsku funkcjonowała bowiem szkoła zabawkarstwa, w której można było poznać tajniki tej profesji, a także nauczyć się wytwarzania kogucików, wózków, czy koników na biegunach. Muzeum Ziemi Leżajskiej do dziś podtrzymuje tę piękną tradycję regionu i w swoich działaniach m.in. zajmuje się produkcją i odsprzedażą drewnianych zabawek, które niezmiennie zachwycają zarówno dzieci jak też osoby starsze.

Muzeum zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Jednocześnie zachęca do zakupów poprzez platformę sprzedażową Allegro. Możliwa jest wysyłka na terenie kraju, jak również odbiór osobisty zamówienia.

Zapraszamy na stronę internetową muzealnego sklepiku.

Alt=""

MZL

Informację zamieściła: Gabriela Niemczyk

SP ZOZ w Leżajsku w gronie dwunastu podmiotów leczniczych, które otrzymają środki z budżetu państwa na modernizację instalacji tlenowych

Jeszcze w grudniu tego roku do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku trafią środki z budżetu państwa w wysokości 330 000,00 zł na „Rozbudowę i modernizację wewnętrznej i zewnętrznej instalacji tlenowej w SP ZOZ w Leżajsku”.

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Umowa Nr 7/Tlen/2020 w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej przez powiat obejmującego rozbudowę lub modernizację przyszpitalnej instalacji tlenowej, została podpisana w dniu 3 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, a Powiatem Leżajskim.

W ramach inwestycji zostanie zrealizowane:

 • modernizacja stacji rozprężania tlenu z butli oraz zasilania w tlen gazowy ze stacji tlenu ciekłego,
 • wykonanie instalacji do zaopatrywania w tlen medyczny niezbędnej do podłączenia dodatkowego zbiornika na tlen ciekły,
 • dostawa i dzierżawa dodatkowego zbiornika na tlen ciekły wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury techniczno-budowlanej,
 • modernizacja instalacji wewnętrznej tlenu, wymiana wyeksploatowanych punktów poboru, zakup dodatkowego wyposażenia.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2020 roku.

Informację zamieściła: Gabriela Niemczyk

Szkoły z powiatu leżajskiego otrzymają wsparcie z programu „Aktywna tablica”

Powiat Leżajski złożył 29 października 2020 r. wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2020 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W ramach programu wsparciem zostaną objęte następujące typy szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna w Leżajsku i Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 2 w Leżajsku wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku,
 • Technikum nr 1 w Leżajsku i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Leżajsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
 • Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Leżajsku i Technikum nr 2 w Leżajsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup 40 szt. laptopów, z czego 16 szt. otrzyma ZSL w Leżajsku, 16 szt. – ZST w Leżajsku i 8 szt. – SOSW w Leżajsku oraz 2 szt. interaktywnych monitorów dotykowych, które zostaną przekazane do SOSW w Leżajsku.

Wartość realizacji zadania to 105 000 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 84 000 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 21 000 zł.

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej: orzeł biały na czerwonym tle i nazwa ministerstwa z prawej strony napisana czcionką w kolorze szarym

Aurelia Kryla

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

ARiMR wydłuża termin składania wniosków w programie „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą założyć firmę na wsi i uzyskać na ten cel „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowaną z PROW na lata 2014 – 2020.
Wnioski o taką pomoc można składać od 29 października, a pierwotny termin zakończenia naboru wyznaczony na 30 listopada został wydłużony do 31 grudnia 2020.

O premię może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O dofinansowanie mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi:

 • w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł,
 • przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł,
 • przy trzech do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.

Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Formularze aplikacyjne do pobrania na stronie ARiMR.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Uwaga! Prace serwisowe na geoportalu powiatu leżajskiego

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Leżajsku informuje, że 8 grudnia 2020r. (wtorek) nie będą udostępniane wypisy, wyrysy oraz mapa zasadnicza.

Obsługa interesantów oraz korzystanie z geoportalu powiatu leżajskiego będzie niemożliwe z powodu prac serwisowych.

Starosta Leżajski

W rolnictwie można pracować bezpieczniej – konkurs KRUS

PT KRUS w Leżajsku uprzejmie informuje, że do dnia 31 grudnia 2020r. trwa XXVI edycja Konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. Konkurs poświęcony jest popularyzowaniu wiedzy o zagrożeniach i zasad bezpiecznej pracy, zawartych m. in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”, a także „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

XXVI edycja Konkursu w głównej mierze ma na celu zwrócenie uwagi na zapobieganie wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt  w gospodarstwie rolnym.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opublikowanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i przesłanie do Biura Prewencji w terminie do 18 stycznia 2021 r. publikacji – pojedynczej lub cyklu – związanych z tematyką Konkursu, w ramach jednej z trzech kategorii (artykuły prasowe i internetowe, audycje radiowe, audycje telewizyjne).

Szczegóły określa regulamin konkursu zamieszczony na  stronie internetowej Kasy.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Akcja Polacy Rodakom 2020 – zmieniona formuła

Szanowni Państwo mieszkańcy Ziemi Leżajskiej, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, organizacji,

Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich przekazują na Państwa ręce gorące podziękowania za udział w ubiegłorocznej 20. edycji Akcji Polacy – Rodakom.

W ubiegłym roku w południowej części naszego kraju w samym listopadzie i grudniu przygotowanych zostało ponad 4000 paczek w czym była bardzo znaczna zasługa hojnego serca mieszkańców Ziemi Leżajskiej – za co jako lokalni koordynatorzy tj. Muzeum Ziemi Leżajskiej wraz z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku składamy serdecznie podziękowania.

Rodzi się pytanie co dalej z Akcją Polacy-Rodakom? Tym bardziej, że takie pytania, jak również prośby o paczki właśnie teraz w dobie pandemii zaczynają nadchodzić od naszych rodaków zza wschodniej granicy ze zdwojoną siłą. Wiemy na pewno, że zbiórka w dotychczasowej formule jest niemożliwa ze względu na istniejące obostrzenia. Mimo to chcielibyśmy podjąć próbę zachowania ciągłości Akcji. Wraz z głównym organizatorem i koordynatorem ogólnopolskim tej akcji Senatorem Senatorem RP Stanisławem Gogaczem z Ziemi Lubelskiej bardzo nam na tym zależy.

Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem w obecnej sytuacji jest dokonywanie dobrowolnych wpłat na konta stowarzyszeń, które już od wielu edycji Akcji uczestniczą w zbiórkach darów, a za ewentualnie w ten sposób zebrane środki, jak tylko zmniejszą się obostrzenia będzie można przygotować przynajmniej część paczek dla najbardziej potrzebujących, nawet gdyby to miało być na Święta Wielkanocne. Jeżeli Państwo zgodzicie się na takie rozwiązanie to bardzo serdecznie dziękujemy.

W tym miejscu chcielibyśmy przekazać również pozdrowienia od  Senatora RP Stanisława Gogacza i najlepsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia oraz nowy rok 2021.

Pieniądze można wpłacać na konta poniższych stowarzyszeń:

 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich
  ul. Rynek 18, 20-111 Lublin
  44 1020 3150 0000 3202 0027 7392
  Z DOPISKIEM „NA AKCJĘ POLACY – RODAKOM”
 • Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” w Puławach
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  80 1750 0012 0000 0000 3446 2957
  Z DOPISKIEM „NA AKCJĘ POLACY – RODAKOM”
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie
  Nurzyna 56, 21-404 Trzebieszów
  23 9206 0009 0005 5941 2000 0030
  Z DOPISKIEM „NA AKCJĘ POLACY – RODAKOM”

Jacek Kwieciński
Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Bądź bezpieczny – zamontuj czujkę tlenku węgla

Co czwarty Polak myśli, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie. Niestety, czad oszukuje zmysły, ponieważ nie widać go, nie słychać ani nie czuć.

W momencie pojawienia się objawów takich jak:

 • przyspieszona czynność serca,
 • osłabienie,
 • ból głowy,
 • duszność,
 • senność,

należy natychmiast przewietrzyć mieszkanie, ewakuować współmieszkańców, wyjść na zewnątrz, wezwać straż pożarną i zasięgnąć porady lekarskiej.

Aby uniknąć zatrucia warto zamontować czujkę tlenku węgla.

Grafika w kolorach szarym i czerwonym informująca o tym, że czad jest niewidoczny, niesłyszalny i niewyczuwalny.   Grafika w kolorach szarym i czerwonym informująca o objawach, które mogą świadczyć o obecności tlenku węgla oraz o tym, co należy zrobić, gdy się pojawią.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka