Zamknij mobilną wersję WCAG

Nabór wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok

28 grudnia 2020

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Biuro Programu „Niepodległa” rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń realizowanych w roku 2021 ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Środki są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Wnioski należy składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59 poprzez elektroniczny formularz w systemie witkac.pl.

  Dotacje uzyskać można na wydarzenia, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. W programie dla:

  • samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych
   wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister
   Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych
   wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)
  • organizacji pozarządowych (spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

  można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2021 roku wynosi 3,5 mln zł.

  Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 19 marca 2021 r. do 20 listopada 2021 r.
  Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej
  podmiotów:

  • archiwa państwowe;
   BW-I.042.1.14.2020 str. 2 z 2
  • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
  • uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.);
  • instytucje kultury;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
  • Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

  W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

  Rodzaje kwalifikujących się zadań:

  • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);rekonstrukcje historyczne;
  • wystawy wraz z katalogami;
  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
  • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
  • murale;
  • działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

  Wnioski należy składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59 poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

  Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka