Zamknij mobilną wersję WCAG

Dobiegły końca inwestycje drogowe w powiecie zaplanowane na bieżący rok

18 grudnia 2020

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Choć pandemia utrudnia codzienne funkcjonowanie, podjęte zobowiązania inwestycyjne Powiat Leżajski realizuje bez zmian z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

  W grudniu zakończyły się drogowe zadania inwestycyjne zaplanowane na bieżący rok.

  Pierwszym z nich była przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie w km 0+000 – 3+305 w m. Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka.
  Długość przebudowanego odcinka drogi to 3 305 m klasy L. Całkowita wartość zadania to 7 306 642,68 zł, zaś kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 3 652 503 zł. Wkład własny zamknął się w kwocie 3 654 139,68 zł, w tym Powiat Leżajski – 1 662 139,68 zł, Gmina Grodzisko Dolne – 25% wartości inwestycji. Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania w ramach FDS stanowiła 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

  Po przebudowie jest również odcinek drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska w km 11+127 – 12+927. Długość przebudowanego odcinka to 1 800 m. Całkowita wartość zadania zamknęła się w kwocie 1 269 649,05 zł. Dofinansowanie wyniosło 614 272 zł. Kwota wkładu własnego to 655 377,05 zł w tym: Powiat – 265 377,05 zł, Gmina Kuryłówka – 25% wartości inwestycji. Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej stanowiła 50% kosztów zadania.

  Ponadto przy wsparciu z rezerwy subwencji ogólnej przebudowano również niewielki odcinek drogi powiatowej nr 1243R Jelna – Maleniska w km 5+240 – 5+530. W przypadku tego zadania inwestorem była Gmina Leżajsk. Długość przebudowanego odcinka drogi to 290 m. Całkowita wartość zadania wyniosła 398 239,88 zł, a uzyskane dofinansowanie to 200 000 zł. Kwota wkładu własnego to 198 239,88 zł, w tym Powiat Leżajski: 98 239,88 zł, Gmina Leżajsk, – 25% wartości inwestycji. Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowiła 50% kosztów zadania.

  Droga powiatowa nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie po przebudowie:

  Fragment wyremontowanej drogi w Wólce Grodziskiej. Po lewej stronie chodnik.  Jeden z mostków wyremontowanych w ramach przebudowy drogi. Na nim stoją wykonawcy oraz inwestorzy przebudowy drogi podczas jej odbioru. Kolejny mostek na przebudowanej drodze. Po obu stronach wzmocniony kamieniami. Na mostku stoją inwestorzy i wykonawcy inwestycji.  Fragment przebudowanej drogi w środku wsi Wólka Grodziska. Po prawej stronie znajduje się chodnik. Jeden z rowów przy przebudowanej drodze, wzmocniony betonowymi kratkami, W tle grupa osób. Fragment przebudowanej drogi w Wólce Grodziskiej, odcinek biegnący przez las. Skrzyżowanie kończące przebudowę drogi. Na poboczu znajdują się trzy zielone znaki wskazujące drogi do poszczególnych miejscowości: Wólki Grodziskiej, Grodziska Dolnego oraz Żołyni.

  Odcinek drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska po przebudowie:

  Przebudowany odcinek drogi powiatowej, widok od strony Kolonii Polskiej. Po prawej stronie fragment lasu i barierka ochronna, po lewej brzozowy zagajnik. Zdjęcie przedstawia przedstawicieli Powiatu Leżajskiego oraz wykonawców inwestycji. W tle stoją samochody. Wykonawcy drogi i przedstawiciele powiatu stoją na poboczu drogi.

  Odcinek drogi powiatowej nr 1243R Jelna – Maleniska po przebudowie:

  Fragment przebudowanego odcinka drogi powiatowej w Maleniskach, widok na skrzyżowanie z drogą krajową. Po obu stronach las, a po prawej szara, metalowa barierka. W tle zielony znak z nazwą miejscowości. Przedstawiciele powiatu leżajskiego oraz wykonawcy stoją na chodniku poprowadzonym wzdłuż nowej drogi. Widok przebudowanego odcinka drogi od strony skrzyżowania do centrum wsi. Po prawej stronie za chodnikiem szara metalowa barierka, a po lewej drogowa barierka ochronna.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka