Zamknij mobilną wersję WCAG

Laptopy dla szkół prowadzonych przez Powiat Leżajski

16 kwietnia 2020

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w ramach projektu „Zdalna Szkoła”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

  Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety, wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

  Wysokość dofinansowania zależy od tego, w której ze wskazanych kategorii znajduje się gmina/powiat.

  Powiat Leżajski otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 000 zł. Planowany jest zakup 40 laptopów, które zostaną przekazane podległym jednostkom systemu oświaty, z przeznaczeniem dla nauczycieli i uczniów w celu korzystania z nich podczas nauki zdalnej. Wsparciem zostaną objęte trzy leżajskie placówki: Zespół Szkół Licealnych, Zespół Szkół Technicznych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

  Po zakończeniu stanu epidemii spowodowanej koronawirusem laptopy będą wykorzystane podczas zajęć szkolnych.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka