Zamknij mobilną wersję WCAG- Starostwo Powiatowe w Leżajsku
 • Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

XXIV sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Leżajskiego.

30 kwietnia 2020

30 kwietnia w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XXIV sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Leżajskiego.

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych sesja Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Miejsce obradowania zostało przygotowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zalecanymi przez służby sanitarne.

W obradach rady osobiście uczestniczyło 13 radnych. Pozostali korzystali ze środków porozumiewania się na odległość, również podczas głosowania.

W trakcie spotkania radni podjęli uchwały w sprawie:

 • określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2020 r.
 • przekazania środków finansowych dla Policji
 • powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku;
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wyniki głosowania nad zatwierdzeniem uchwał zostały ogłoszone przez Przewodniczącego Rady po podliczeniu głosów z głosowania jawnego imiennego oraz głosowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka