Zamknij mobilną wersję WCAG

XXIV sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Leżajskiego.

30 kwietnia 2020

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  30 kwietnia w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XXIV sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Leżajskiego.

  Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych sesja Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

  Miejsce obradowania zostało przygotowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zalecanymi przez służby sanitarne.

  W obradach rady osobiście uczestniczyło 13 radnych. Pozostali korzystali ze środków porozumiewania się na odległość, również podczas głosowania.

  W trakcie spotkania radni podjęli uchwały w sprawie:

  • określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2020 r.
  • przekazania środków finansowych dla Policji
  • powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

  Wyniki głosowania nad zatwierdzeniem uchwał zostały ogłoszone przez Przewodniczącego Rady po podliczeniu głosów z głosowania jawnego imiennego oraz głosowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka