Zamknij mobilną wersję WCAG

LVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

25 sierpnia 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  24 sierpnia w Sali Obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Po przyjęciu porządku obrad i protokołów z LIV oraz LV sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za I półrocze 2022 r., informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku za I półrocze 2022 r. oraz informacją Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2022 r.

  Następnie podjęli uchwały:

  – zmieniającą Uchwałę Nr XLIX/273/2022 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad rok budżetowy 2022;

  – zmieniającą Uchwałę Nr XLVIII/270/2022 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2022 r. ;

  – w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 r.;

  – w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Leżajskiego na lata 2021-2027.

  – w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Leżajskiego;

  – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.

  Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze powiatu leżajskiego za rok 2021, sprawozdaniem z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za I półrocze 2022 r. oraz sprawozdaniem starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka