Zamknij mobilną wersję WCAG

Powiat Leżajski otrzymał promesę na przebudowę drogi powiatowej nr 1254R Ożanna-Piskorowice

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł wręczył dziś na ręce Zarządu Powiatu Leżajskiego: Starosty Leżajskiego Marka Śliża, Wicestarosty Lucjana Czenczka i Członka Zarządu Krzysztofa Trębacza oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Adama Wylazia promesy dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1254R od drogi nr 1257R Ożanna – Piskorowice. Wartość dofinansowania to ok. 1 mln 31 tyś. Środki pochodzą z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Leżajsk, w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Lasów Państwowych: dyrektor Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Krośnie Marek Marecki i Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk Zenon Szkamruk. Ponadto swoją promesę odebrał dla Gminy Leżajsk jej wójt Krzysztof Sobejko.

Przebudowa drogi powiatowej 1254 to kontynuacja inwestycji, którą Powiat Leżajski realizował w latach 2016-2021. Wówczas zostały przebudowane odcinki od skrzyżowania w Ożannie w km 0+000 do skrzyżowania z DP 1252R w stronę Cieplic  w km 2+556  oraz odcinek  od Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołynie km  4+556  do skrzyżowania w Piskorowicach z DP 1256R  w km 7 + 721.

Do realizacji pozostał środkowy odcinek o długości 2 km, który zostanie poszerzony do szerokości 5,5m i ze względu na odbywający się transport drzewa z Lasów Państwowych odpowiednio wzmocniony do kategorii ruchu KR2. Ponadto planowana jest do wykonania renowacja odwodnienia drogi przez wykarczowanie porośniętych rowów i ich reprofilację oraz umocnienie poboczy kruszywem łamanym.

Przewidywana wartość robót na moment aplikowania do Lasów Państwowych o dofinasowanie  (październik 2021 rok) to 2 104,00 tys. zł. Biorąc pod uwagę obecny bardzo duży wzrost cen w  budownictwie drogowym będzie bardzo trudno w tej kwocie zrealizować inwestycję.

Wartość zadania zweryfikuje przetarg, który Powiat Leżajski planuje przeprowadzić po zabezpieczeniu finansowym. Lasy Państwowe dofinansują zadanie w ww. kwocie, zaś pozostałą różnicę zobowiązany jest zabezpieczyć Powiat, co przy aktualnych cenach może powodować znaczne trudności finansowe po stronie JST.

Zamówienie publiczne planowane jest do przeprowadzenia na przełomie maja i czerwca br. z  przewidywanym terminem zakończenia październik na 2022 r.

RI

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Pomoc prawna uchodźcom z Ukrainy

System nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Nie jest konieczne uprzednie złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Pomoc powinna zostać udzielona w najbliższym pracującym stacjonarnie punkcie. Możliwe jest jednak również skorzystanie z pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w każdym z punktów udostępniających pomoc zdalną lub mieszaną.

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy Ministerstwo Sprawiedliwości zainicjowało zbudowanie sieci punktów specjalistycznych, których lista jest dostępna na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

W szczególny sposób przydatne okazać się powinny punkty specjalizujące się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom, w których do dyspozycji są specjaliści posługujący się językami obcymi. Niezależnie od tego przygotowana została lista wykonawców z systemu nieodpłatnej pomocy posługujących się językami obcymi. W systemie nieodpłatnej pomocy przybywa również wykonawców, którzy odbyli podstawowe szkolenia w dziedzinie pomocy cudzoziemcom. Ministerstwo zaleca, żeby obcokrajowcy, w tym uchodźcy wojenni z Ukrainy zapisywali się na nieodpłatne porady w pierwszej kolejności do punktów i wykonawców znajdujących się na listach.

Porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych na terytorium województwa podkarpackiego/ Правова консультація у сфері права іноземців та юридична консультації іноземними мовами на території Підкарпатського воєводства

 

L.P.Województwo

Bоєводство

Powiat

Повіт

Oznaczenie punktu

Пункт

Dane

wykonawcy

Дані виконавця

Specjalizacja w zakresie prawa cudzoziemców

Спеціалізація в галузі права іноземців

Pomoc w językach obcych

 

Допомога в іноземних мовах

1.         Podkarpackiejarosławski

+48 016 624 62 62

Jarosław

ul. Jana Pawła II 17

Wtorek, piątek/ вівторок, п’ятниця:

12:00 – 16:00

adwokat/ адвокат 

Ewelina Sanakiewicz

NIE/ НіJęzyk angielski

англійська

2.         Podkarpackiekrośnieński

+48 665 939 327

Krosno

ul. Bieszczadzka 1

Wtorek/ вівторок:

8:00 – 12:00

radca prawny/ юрисконсульт

Karol Janocha

NIE/ НіJęzyk angielski

англійська

(średnio-zaawansowany)

3.         Podkarpackiekrośnieński

+48 665 939 327

Jedlicze

ul. Rynek 6

Wtorek, piątek/

вівторок, п’ятниця:

11:00 – 15:00

adwokat/mediator

адвокат/ медіатор

Judyta Kasperkiewicz

NIE/ НіJęzyk angielski

англійська

(prawniczy)

 

Cała lista z zakresem porad prawnych dla cudzoziemców oraz porad w językach obcych jest dostępna pod adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/pomoc_dla_ukrainy,63

Oprócz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą również skorzystać z pomocy prawnej, organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką. Poszczególne Okręgowe Rady Adwokackie tworzą oraz organizują program pomocowy dla osób potrzebujących wsparcia prawnego w związku z sytuacją w Ukrainie.

Kontakt do koordynatorów z ramienia NRA: https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/adwokatura-organizuje-pomoc-prawna-dla-obywateli-ukrainy-ofiar-konfliktu-wojennego/.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Zbiórka rzeczy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu leżajskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku organizuje zbiórkę rzeczy, które zostaną przekazane do Powiatowego Punktu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem dla osób z Ukrainy przebywających na terenie naszego powiatu.

Wśród potrzebnych artykułów są m. in.:
• żywność z długą datą przydatności do spożycia np. konserwy, kasze, ryż, makaron, olej, mąka, cukier, mleko, płatki kukurydziane itp.,
• żywność, słodycze i soczki dla dzieci,
• pampersy, mokre chusteczki,
• środki czystości,
• środki higieniczne (szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, podpaski itp.)
• wiosenna odzież w idealnym stanie lub nowa,
• ręczniki,
• bielizna (tylko nowa).

Punkt zbiórki: Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56, Punkt Obsługi Klienta lub pokój 28, w godzinach pracy urzędu:
7:30 – 15:30.

Prosimy wszystkich chętnych Przedsiębiorców i Pracodawców o włączenie się w akcję.

Monika Smoleń
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wszawica to nie wstyd – zadbaj o dobre nawyki higieniczne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o wystąpieniu wszawicy w niektórych placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu leżajskiego. Prosimy o zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi zamieszczonymi poniżej, ponieważ dobre nawyki higieniczne i wiedza na temat pedikulozy pozwalają na szybkie wykrycie pasożytów i ich eliminację.

Wszawica – co to za choroba

Wszawica (inaczej pedikuloza) jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez wesz głowową (Pediculus humanus capitis). Wszawica występuje we wszystkich krajach świata. Jest to powszechny problem, który nie zawsze jest oznaką braku higieny. Do zarażenia może dojść w każdym wieku, chociaż najczęściej występuje ona u dzieci i młodzieży. Do zarażenia tymi pasożytami łatwiej dochodzi w dużych zbiorowiskach ludzkich (przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, kolonie, obozy letnie, koszary, domy pomocy noclegownie). Wszawica nie jest chorobą skóry, lecz chorobą pasożytniczą.

Co powoduje wszawicę?

Najczęściej zarażają się dzieci w wieku 3-12 lat przez kontakty bezpośrednie w trakcie zabawy oraz nie w pełni wyrobione nawyki higieniczne, np. stosowanie wspólnych przedmiotów (szczotki, spinki, grzebienie, ubrania, nakrycia głowy, pluszowe zabawki, materace, pościel).

Jakie są objawy wszawicy i jak ją rozpoznać?

Pierwszym sygnałem wskazującym na obecność wszawicy jest uporczywe swędzenie, najbardziej intensywny w miejscu występowania pasożytów tj. okolicy skroniowej, ciemieniowej i potylicznej głowy. Może temu towarzyszyć zaczerwienienie głowy, szczególnie na linii włosów lub za uszami. Mogą występować przeczosy tj. drobne ranki i zadrapania spowodowane uporczywym świądem i drapaniem. Konsekwencją tego jest uszkodzenie skóry głowy, które może prowadzi do stanów zapalny i otwiera drogę do zakażeń bakteryjnych i/lub grzybiczych. W skrajnych przypadkach na głowie osoby zarażonej wszawicą pojawia się tzw. „kołtun” tj. włosy zlepione ropno-surowiczą wydzieliną.

Jak leczyć wszawicę?

W przypadku zdiagnozowania wszawicy należy bezwzględnie leczyć nie tylko samego pacjenta, ale także obserwować i ewentualnie leczyć wszystkie osoby kontaktujące się blisko z pacjentem (rodzina). Do zwalczenia wszawicy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego preparatu, który skutecznie likwiduje pasożyty. Obecnie stosowane są preparaty w postaci lotionu, żelu, szamponu i/lub kremu, można je dostać w aptekach. W trakcie leczenia należy bezwzględnie przestrzegać zasad i zaleceń co do sposobu użycia, tj. właściwej aplikacji, czasu działania oraz powtarzania kuracji. Po użyciu preparatu należy wyczesać włosy gęstym grzebieniem (zabieg ten usuwa martwe wszy oraz odklejone gnidy). Potem grzebień należy starannie oczyścić (można wykonać to przez zamrażanie lub zanurzenie we wrzącej wodzie).

Zastosowanie preparatu należy powtórzyć po 7-10 dniach. Specjalnym czynnościom poddane powinny być również rzeczy osobiste osoby zarażonej i osób z najbliższego otoczenia. Wszelkie ozdoby do włosów, grzebienie, szczotki należy wygotować lub zniszczyć. Ubrania, pościel należy wyprać w temperaturze co najmniej 60°C (temp. 53.5°C zabija wszy i ich jaja) lub chemicznie i wyprasować żelazkiem z funkcją pary szczególnie przy szwach. Rzeczy, których nie można wyprać trzeba spryskać preparatem owadobójczym, a następnie szczelnie zamknąć na 10 dni w foliowym worku, następnie wyczyścić na sucho lub mokro. W pomieszczeniach należy odkurzyć podłogę i meble. Pluszowe zabawki wyprać lub przetrzymać w zamrażalniku ok. 24-48 godzin.

Kiedy wszawica jest wyleczona?

Czas leczenia zależy od czasu trwania kuracji. Zasady i zalecenia co do sposobu użycia, tj. właściwej aplikacji, czasu działania oraz powtarzania kuracji znajdują się na opakowaniu i/lub ulotce dołączonej do opakowania odpowiedniego preparatu.

Profilaktyka wszawicy?

Dobre nawyki higieniczne i wiedza na temat wszawicy pozwolą na wczesne wykrycie obecności pasożytów i ich szybką eliminację. Najprostszym sposobem zapobiegania wszawicy jest w pierwszej kolejności edukacja, która powinna doprowadzić do powstania właściwych nawyków higienicznych od najmłodszych lat, związanych z korzystaniem z rzeczy osobistych (grzebienie, szczotki do włosów, ozdoby do włosów, itp.), zwłaszcza na kryć głowy. Kolejnym krokiem jest systematyczna kontrola i sprawdzanie skóry głowy, a także właściwa jej pielęgnacja poprzez mycie włosów w miarę indywidualnych potrzeb (ale nie rzadziej niż raz w tygodniu), stosowanie odżywek ułatwiających rozczesywanie, codzienne czesanie i szczotkowanie włosów, związywanie dług ich włosów lub krótkie włosy ułatwiające pielęgnację

Jak zapobiegać wszawicy?

Zastosowanie kilku prostych zasad może uchronić nas i nasze dzieci przed wszawicą:

  • dokonuj systematycznych przeglądów włosów dziecka (zwłaszcza okolic karku, skroni, za uszami),
  • staraj się pamiętać o codziennym wyczesywaniu włosów,
  • podczas zabawy z innymi dziećmi, treningów, zajęć grupowych, upinaj lub związuj włosy dziecka,
  • przypominaj dzieciom o przestrzeganiu zasad higieny osobistej,
  • uczulaj dzieci, aby nie wymieniały się z rówieśnikami rzeczami osobistymi (np. szczotką, grzebieniem, czapką).

Czego nie należy robić?

Nie wolno!!!  Stosować u ludzi preparatów przeciw wszawicy przeznaczonych dla zwierząt. Mogą one działać toksycznie i/lub drażniąco na skórę głowy i przynosić skutki odwrotne do zamierzonego, a tym samym przedłużać i utrudniać leczenie.

 Bezwzględnie nie wolno!!!

Piętnować osoby dotkniętej wszawicą i jej rodziny. Wszawica może wystąpić w każdym środowisku niezależnie od statusu ekonomicznego i poziomu higieny. Powszechnie występująca stygmatyzacja pacjentów ze zdiagnozowaną wszawicą jest główną przyczyną braku wymiany informacji i tym samym utrudnia w znacznym stopniu podjęcie czynności mających na celu leczenie i zapobieganie tym pasożytom.

Dlaczego wszawica powraca?

Dbałość o higienę osobistą i status społeczny nie mają wpływu na częstość występowania wszawicy. Może się nią zarazić każda osoba przez kontakt z chorym lub jego rzeczami osobistymi. Zarażenie następuje w wyniku bliskiego kontaktu z chorym lub jego rzeczami osobistymi, ponadto zarażeniu się wszawicą sprzyjają duże skupiska ludzi.

PSSE

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

XXVIII edycja konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”

PT KRUS w Leżajsku informuje, że inaugurowano XXVIII edycję konkursu na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”, którego celem jest oddziaływanie na poprawę bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i zasad bezpiecznej pracy, zawartych m. in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz  „Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.  XXVIII edycja konkursu ma na celu popularyzowanie sposobów zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym  uwzględnieniem sposobów ograniczenia ryzyka upadków osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych.

Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i przesłanie do 13 stycznia 2023 r. na adres organizatora, co najmniej jednej publikacji spełniającej wymogi regulaminu. Szczegóły dotyczące udziału w działaniu określa Regulamin Konkursu zamieszczony na  stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Alt=""

KRUS

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Zdjęcie: Pixabay/Timo Ruckauer

Wiosenna akcja szczepienia lisów

Starosta Leżajski informuje o planowanej w terminie 7-9 kwietnia 2022 r. wiosennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa lubelskiego – w załączeniu pismo Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Nr Zak.913.14.5.2022(6), z dnia 23 marca 2022 r.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Zdjęcie: Pixabay

25 lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

2 kwietnia 2022 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej  odbyły się  uroczyste obchody 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  Na zaproszenie Wicemarszałka Sejmu RP Piotra Zgorzelskiego oraz osobiste zaproszenie Marszałka Sejmu II kadencji Józefa Zycha udział w obchodach wzięła delegacja z powiatu leżajskiego w składzie: Starosta Leżajski Marek Śliż, Członek Zarządu Krzysztof Trębacz, radny Rady Powiatu Leżajskiego Marek Leszczak, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych Zbigniew Trębacz, dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński  oraz naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Katarzyna Ćwikła.

W spotkaniu poświęconym ustawie zasadniczej uczestniczyli również wicemarszałkowie Sejmu,  marszałkowie Sejmu II kadencji i Senatu III kadencji, a także byli premierzy oraz parlamentarzyści. Szczególnym gościem i prelegentem był nasz rodak z powiatu leżajskiego Marszałek Sejmu II kadencji  Józef Zych, który w swoim wystąpieniu stwierdził,  że Konstytucja z 1997 r. „nie jest konstytucją ugrupowań, a konstytucją polskiego narodu”.  Należy podkreślić, że Marszałek Józef Zych przekazał do Muzeum Ziemi Leżajskiej w depozyt jeden z oryginałów pierwszej Konstytucji podpisanej przez siebie jako przewodniczący Zgromadzenia Narodowego. Konstytucję oraz wiele innych ciekawych artefaktów związanych z osobą marszałka można oglądać w Muzeum Ziemi Leżajskiej na wystawie pn. ,,Ze wsi na Wiejską czyli Marszałek Józef Zych w służbie Ojczyzny, Kościoła i Ziemi Leżajskiej”.

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

PREAMBUŁA

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,

odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,

zarówno wierzący w Boga

będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

jak i nie podzielający tej wiary,

a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,

równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski,…

 

Informację zamieściła: K.Ć.