Zamknij mobilną wersję WCAG

Powiat Leżajski otrzymał promesę na przebudowę drogi powiatowej nr 1254R Ożanna-Piskorowice

11 kwietnia 2022

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł wręczył dziś na ręce Zarządu Powiatu Leżajskiego: Starosty Leżajskiego Marka Śliża, Wicestarosty Lucjana Czenczka i Członka Zarządu Krzysztofa Trębacza oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Adama Wylazia promesy dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1254R od drogi nr 1257R Ożanna – Piskorowice. Wartość dofinansowania to ok. 1 mln 31 tyś. Środki pochodzą z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Leżajsk, w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej.

  W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Lasów Państwowych: dyrektor Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Krośnie Marek Marecki i Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk Zenon Szkamruk. Ponadto swoją promesę odebrał dla Gminy Leżajsk jej wójt Krzysztof Sobejko.

  Przebudowa drogi powiatowej 1254 to kontynuacja inwestycji, którą Powiat Leżajski realizował w latach 2016-2021. Wówczas zostały przebudowane odcinki od skrzyżowania w Ożannie w km 0+000 do skrzyżowania z DP 1252R w stronę Cieplic  w km 2+556  oraz odcinek  od Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołynie km  4+556  do skrzyżowania w Piskorowicach z DP 1256R  w km 7 + 721.

  Do realizacji pozostał środkowy odcinek o długości 2 km, który zostanie poszerzony do szerokości 5,5m i ze względu na odbywający się transport drzewa z Lasów Państwowych odpowiednio wzmocniony do kategorii ruchu KR2. Ponadto planowana jest do wykonania renowacja odwodnienia drogi przez wykarczowanie porośniętych rowów i ich reprofilację oraz umocnienie poboczy kruszywem łamanym.

  Przewidywana wartość robót na moment aplikowania do Lasów Państwowych o dofinasowanie  (październik 2021 rok) to 2 104,00 tys. zł. Biorąc pod uwagę obecny bardzo duży wzrost cen w  budownictwie drogowym będzie bardzo trudno w tej kwocie zrealizować inwestycję.

  Wartość zadania zweryfikuje przetarg, który Powiat Leżajski planuje przeprowadzić po zabezpieczeniu finansowym. Lasy Państwowe dofinansują zadanie w ww. kwocie, zaś pozostałą różnicę zobowiązany jest zabezpieczyć Powiat, co przy aktualnych cenach może powodować znaczne trudności finansowe po stronie JST.

  Zamówienie publiczne planowane jest do przeprowadzenia na przełomie maja i czerwca br. z  przewidywanym terminem zakończenia październik na 2022 r.

  RI

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka