Zamknij mobilną wersję WCAG

Pomoc prawna uchodźcom z Ukrainy

7 kwietnia 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  System nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Nie jest konieczne uprzednie złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

  Pomoc powinna zostać udzielona w najbliższym pracującym stacjonarnie punkcie. Możliwe jest jednak również skorzystanie z pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w każdym z punktów udostępniających pomoc zdalną lub mieszaną.

  W ramach systemu nieodpłatnej pomocy Ministerstwo Sprawiedliwości zainicjowało zbudowanie sieci punktów specjalistycznych, których lista jest dostępna na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

  W szczególny sposób przydatne okazać się powinny punkty specjalizujące się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom, w których do dyspozycji są specjaliści posługujący się językami obcymi. Niezależnie od tego przygotowana została lista wykonawców z systemu nieodpłatnej pomocy posługujących się językami obcymi. W systemie nieodpłatnej pomocy przybywa również wykonawców, którzy odbyli podstawowe szkolenia w dziedzinie pomocy cudzoziemcom. Ministerstwo zaleca, żeby obcokrajowcy, w tym uchodźcy wojenni z Ukrainy zapisywali się na nieodpłatne porady w pierwszej kolejności do punktów i wykonawców znajdujących się na listach.

  Porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych na terytorium województwa podkarpackiego/ Правова консультація у сфері права іноземців та юридична консультації іноземними мовами на території Підкарпатського воєводства

   

  L.P.Województwo

  Bоєводство

  Powiat

  Повіт

  Oznaczenie punktu

  Пункт

  Dane

  wykonawcy

  Дані виконавця

  Specjalizacja w zakresie prawa cudzoziemców

  Спеціалізація в галузі права іноземців

  Pomoc w językach obcych

   

  Допомога в іноземних мовах

  1.         Podkarpackiejarosławski

  +48 016 624 62 62

  Jarosław

  ul. Jana Pawła II 17

  Wtorek, piątek/ вівторок, п’ятниця:

  12:00 – 16:00

  adwokat/ адвокат 

  Ewelina Sanakiewicz

  NIE/ НіJęzyk angielski

  англійська

  2.         Podkarpackiekrośnieński

  +48 665 939 327

  Krosno

  ul. Bieszczadzka 1

  Wtorek/ вівторок:

  8:00 – 12:00

  radca prawny/ юрисконсульт

  Karol Janocha

  NIE/ НіJęzyk angielski

  англійська

  (średnio-zaawansowany)

  3.         Podkarpackiekrośnieński

  +48 665 939 327

  Jedlicze

  ul. Rynek 6

  Wtorek, piątek/

  вівторок, п’ятниця:

  11:00 – 15:00

  adwokat/mediator

  адвокат/ медіатор

  Judyta Kasperkiewicz

  NIE/ НіJęzyk angielski

  англійська

  (prawniczy)

   

  Cała lista z zakresem porad prawnych dla cudzoziemców oraz porad w językach obcych jest dostępna pod adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/pomoc_dla_ukrainy,63

  Oprócz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą również skorzystać z pomocy prawnej, organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką. Poszczególne Okręgowe Rady Adwokackie tworzą oraz organizują program pomocowy dla osób potrzebujących wsparcia prawnego w związku z sytuacją w Ukrainie.

  Kontakt do koordynatorów z ramienia NRA: https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/adwokatura-organizuje-pomoc-prawna-dla-obywateli-ukrainy-ofiar-konfliktu-wojennego/.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka