Zamknij mobilną wersję WCAG

“Polityka władz sowieckich po 17 września 1939 r.” – prelekcja w Muzeum Ziemi Leżajskiej

W związku z 82. rocznicą agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r., MZL zaprasza 13 września (poniedziałek) na prelekcję, której celem jest upamiętnienie tego tragicznego wydarzenia.

Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej

W programie:

– 12:00 – Występ uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku,
– 12:10 – Wykład dra Dariusza Półćwiartka nt. “Polityka władz sowieckich po 17 września 1939 r.”,
– 13:00 – Zwiedzanie autorskiej wystawy Sarzyńskiego Stowarzyszenia Eksploracyjnego “Sarzyńscy Zwiadowcy Historii”.

Alt=""

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

XXII Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego oraz XXII Dożynki Powiatowe

Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego i Dożynki Powiatowe, odbywające się corocznie 8 września w Święto Narodzenia Matki Bożej, przyciągają do Leżajska rzesze pielgrzymów. Dzień ten jest zarówno zwieńczeniem całorocznego trudu pracy rolników, z wielkim oddaniem uprawiających ziemię, jak również świętem tych, którzy tej ziemi bronią i strzegą bezpieczeństwa jej mieszkańców.

Pielgrzymkę rozpoczęła polowa msza święta, której przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej Stanisław Jamrozek. Nabożeństwo poprzedził uroczysty przemarsz formacji mundurowych ulicą Mickiewicza spod Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.

Na uroczystość przybyły następujące służby mundurowe: Wojsko Polskie – 21 Brygada Strzelców Podhalańskich reprezentowana przez 16 Batalion Saperów z Niska, Wojska Obrony Terytorialnej – 32 Batalion Lekkiej Piechoty z Niska, Służba Więzienna, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Izba Administracji Skarbowej, Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego im. gen. Andersa z Krakowa, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Jednostka Strzelecka 2035 z Leżajska oraz klasa wojskowa i pożarnicza z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, Straż Ochrony Kolei, Nadleśnictwo Leżajsk, Straż Miejska oraz inne służby noszące mundur. Z racji, iż pielgrzymka połączona jest z Dożynkami Powiatowymi, brały w niej udział również delegacje wieńcowe z Gminy Grodzisko Dolne, Gminy Nowa Sarzyna, Gminy Leżajsk i Gminy Kuryłówka – łącznie 25 sołectw z wieńcami dożynkowymi.

Ponadto w wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Karol Ożóg i Mieczysław Tołpa, Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Adam Wylaź wraz z wiceprzewodniczącymi, wójtowie i burmistrzowie, komendanci policji i straży pożarnej z terenu województwa oraz dowódcy pozostałych służb mundurowych, samorządowcy, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy instytucji powiatowych, gminnych i szkół, kierownicy jednostek, przedsiębiorcy, przedstawiciele duchowieństwa oraz organizacji społecznych, a także pielgrzymi przybywający w tym dniu do sanktuarium.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku oraz członkowie Jednostki Strzeleckiej 2035 i ratownicy medyczni ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Leżajsku. Gospodarzem tegorocznych Dożynek Powiatowych była Gmina Grodzisko Dolne, reprezentowana przez Wójta Gminy Jacka Chmurę, oraz starostów dożynek: Martę i Krzysztofa Dąbków. Posługę liturgiczną mszy św. pełnił Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej oraz Jednostka Strzelecka 2035 z Leżajska, zaś o oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa. Akcentami podkreślającymi wagę i nadzwyczajny charakter celebrowanego wydarzenia były: odnowienie Aktu Zawierzenia Służb Mundurowych Matce Boskiej Leżajskiej, który odczytał Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec oraz Modlitwa Rolnika do Matki Bożej Leżajskiej odczytana przez starostę tegorocznych dożynek.

W trakcie nabożeństwa biskup poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe, a przedstawiciele poszczególnych służb mundurowych, instytucji samorządowych oraz gmin złożyli symboliczne dary jako wyraz wdzięczności Matce Boskiej za otrzymane łaski. Po zakończeniu liturgii uczestnicy dożynek udali się na ciepły posiłek przy Franciszkańskim Ośrodku Kultury, gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości, podczas którego wystąpił Zespół „Brzozoki” z Brzózy Królewskiej.

Organizatorzy składają podziękowania za pomoc przy organizacji następującym firmom i instytucjom: Zakładowi Mięsnemu Smak Górno, Piekarni PSS Społem w Leżajsku, Firmie „ORZECH” z Kolbuszowej, Podkarpackiemu Centrum Hurtowemu Agrohurt z Rzeszowa, ZPOW „Hortino” Sp. z o.o. w Leżajsku, Browarowi w Leżajsku Grupa Żywiec S.A., Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, Jednostce Strzeleckiej 2035 z Leżajska, harcerzom z Komendy Hufca Leżajsk, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Leżajsku,  Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Leżajsku, gminnym ośrodkom kultury, Zespołowi Szkół Technicznych w Leżajsku, Zespołowi Szkół Licealnych, SP ZOZ w Leżajsku i Zarządowi Dróg Powiatowych w Leżajsku.

Gabriela Dąbek

Fot. Dawid Wiech

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Nowe władze klubu MZKS Pogoń Leżajsk

Od 3 września klub MZKS Pogoń Leżajsk ma nowe władze. Prezesem Zarządu został Waldemar Tłuczek, zaś wiceprezesem – Krystian Pietrycha. W skład zarządu wchodzą również: Adrian Rauza, Karol Maruszak oraz Sebastian Babiś.

Ponadto wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Bartek Barański, Łukasz Dec, Konrad Kulpa.

W najbliższym czasie nowy zarząd zapozna się z obecną sytuacją klubu i przystąpi do ustalenia priorytetowych działań.

Władze Klubu składają serdecznie podziękowanie wszystkim jego członkom obecnym na Walnym Zjeździe Delegatów oraz kibicom, którzy licznie pojawili się w tym dniu i zapraszają do współpracy zarówno sympatyków piłki nożnej, jak i sponsorów, którzy chcieliby wesprzeć klub finansowo lub rzeczowo.

Zgodnie ze statutem klubu, Zarząd nie pobiera żadnych wynagrodzeń z tytułu wykonywanych obowiązków.

Kontakt:
– Waldemar Tłuczek 531063665
– Krystian Pietrycha 791128971

Bieżące informacje z działalności klubu dostępne na profilu facebookowym.

MZKS Pogoń Leżajsk

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„Gorzki Pokój. Traktat ryski 1921 r.” – wystawa plenerowa w MZL

Od 7 września Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza do zwiedzania nowej plenerowej wystawy “Gorzki Pokój. Traktat ryski 1921 r.”
Założeniem ekspozycji jest szerokie nakreślenie genezy traktatu pokojowego, zawartego po zwycięskiej wojnie Polski z sowiecką Rosją, a także ukazanie jego konsekwencji w krótkiej historii „dwudziestolecia” oraz na dłuższym tle relacji polsko-rosyjskich, w tym polsko sowieckich.

Wystawa pochodząca ze zbiorów IPN prezentuje losy Polaków, Białorusinów i Ukraińców w kontekście postanowień traktatowych. Część zdjęć pochodzi z prywatnych zbiorów Stanisława Grabskiego, głównego architekta traktatu ze strony Polski, zdeponowanych w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Ekspozycja będzie bezpłatnie udostępniona zwiedzającym do 19 września na placu przez Muzeum.

18 marca 2021 r. przypadła 100. rocznica podpisania traktatu pokojowego w Rydze, kończącego wojnę polsko-bolszewicką, na mocy którego zostały wyznaczone granice państwa polskiego na wschodzie. Formalnie Rzeczpospolita Polska pokój zawarła  z Białoruską i Ukraińską Republiką Sowiecką. Traktat ryski oznaczał odrodzenie Europy Środkowej. Nie tylko regulował warunki współistnienia Polski i bolszewickiej Rosji, ale de facto potwierdzał niepodległość państw bałtyckich.

Zawarcie traktatu ryskiego nie byłoby możliwe, gdyby nie wcześniejsze zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej pod Warszawą i w bitwie nad Niemnem.

W Rydze nie zostały uregulowane kwestie Wileńszczyzny i Małopolski wschodniej. Przynależność tych obszarów do Polski oraz ustalenia pokoju ryskiego mocarstwa alianckie uznały dopiero w 1923 r. na mocy decyzji Rady Ambasadorów. Traktat ryski oznaczał formalne potwierdzenie powstrzymania marszu bolszewickiej Rosji na zachód, co samo w sobie było sukcesem. Jednak ani Niemcy, ani Związek Sowiecki nie chciały pogodzić się z istnieniem niepodległego państwa polskiego. Pokój osiągnięty na mocy traktatu ryskiego przetrwał zaledwie 20 lat.

Zburzył go rozbiór Polski dokonany przez Rzeszę Niemiecką i Związek Sowiecki we wrześniu 1939 r.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

#SzczepimySię z KGW w Brzózie Królewskiej

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzózie Królewskiej zaprasza do udziału w akcji #SzczepimySię z KGW, w ramach której można skorzystać ze szczepienia przeciwko Covid-19 podczas XXII Pielgrzymki Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego i XXII Dożynek Powiatowych. Zaszczepić się będzie można w Przychodni Pod Klasztorem w godz. 10.00-15.00.

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu leżajskiego w roku 2022

O przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w roku 2022 mogą ubiegać się kluby sportowe działające na obszarze powiatu leżajskiego, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym i osiągają wysokie wyniki sportowe na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym w określonej dziedzinie sportu.

Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 w terminie do 15 września 2021 roku.

Szczegółowe zasady oraz warunki i tryb udzielenia dotacji określa Uchwała Rady Powiatu Leżajskiego (do pobrania poniżej).

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna ruszyły z kampanią #EUChooseSafeFood

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarny (GIS) rozpoczyna realizację kampanii na temat świadomych wyborów żywieniowych.

Kampania EFSA #EUChooseSafeFood, która ma na celu uświadomienie konsumentom jak istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności odgrywa nauka. Ma ona również pomóc konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących codziennych wyborów żywieniowych. Dzięki EFSA żywność może być bezpieczna.

Celem nowej, ogólnoeuropejskiej kampanii EFSA, jest zachęcenie Europejczyków do podejmowania świadomych wyborów dotyczących żywności. Poznamy i zrozumiemy kluczową rolę jaką dla bezpieczeństwa żywności odgrywają naukowcy i nauka. Począwszy od wsparcia w rozszyfrowaniu etykiet, zrozumieniu zasad dot. stosowania substancji dodatkowych w żywności, po informacje z jakiego powodu surowe ziemniaki nie powinny być przechowywane w lodówce – kampania przybliży konsumentom praktyczne informacje.

Kampania skierowana jest do przeciętnego konsumenta w wieku 25-45 lat, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców. Ta część społeczeństwa jest zainteresowana różnymi aspektami dobrego stanu zdrowia, gotowania, aktywnego stylu życia i/lub tematami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, jednakże czasami może czuć się przytłoczona złożonością dostępnych informacji.

Więcej szczegółów na www.campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

XXI Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego i XXII Dożynki Powiatowe

Starosta Leżajski oraz Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku zapraszają na XXII Pielgrzymkę Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego oraz XXII Dożynki Powiatowe.

Program wydarzenia:

– 10.15 – zbiórka żołnierzy i służb mundurowych na placu przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku;
– 10.30 – przemarsz do Bazylki Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Leżajsku;
– 11.00 – uroczysta msza św. przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Stanisława Jamrozka, biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej;
– 13.00-15.00 – poczęstunek na placu przy Domu Pielgrzyma.

Alt=""