Zamknij mobilną wersję WCAG

XXXIX sesja Rady Powiatu

28 czerwca 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  25 czerwca w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XXXVIII sesji radni zapoznali się z:

  • informacją z działalności Muzeum Ziemi Leżajskiej za 2020 r.;
  • informacją o realizacji zadań z zakresu kultury, promocji, współpracy międzynarodowej oraz kultury fizycznej i turystyki w 2020 roku;
  • raportem o stanie powiatu.

  Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

  • wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leżajskiego – głosowało 18 radnych, „za” było 11, „przeciw” – 5, wstrzymało się od głosu – 2;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leżajskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu;
  • udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leżajskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 – głosowało 18 radnych, „za” było 13, „przeciw” – 2, wstrzymało się od głosu – 3;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.
  • rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.

  Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka