Zamknij mobilną wersję WCAG

Konferencja Powiatowa „Stwarzamy szanse rozwoju”

21 czerwca 2021

  • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
  • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

  • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

    W dniu 16 czerwca 2021 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się Konferencja Powiatowa „Stwarzamy szanse rozwoju”, w ramach Konwentu  Burmistrzów, Wójtów i Starosty Leżajskiego. W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowych z terenu powiatu leżajskiego.  Organizatorami wydarzenia było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Przewodniczący Konwentu Powiatu Leżajskiego. Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonali Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Dyrektor PZPW w Rzeszowie Krystyna Wróblewska. Podczas konferencji ofertę swojej działalności przedstawiło Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku. Prelegentami byli: dr Stanisław Kusiak – Wicedyrektor PCEN, Wojciech Kostek – Dyrektor PPP w Leżajsku, Dariusz Miziołek – nauczyciel konsultant PCEN, dr Dariusz Zięba, kierownik zespołu doradców metodycznych PCEN, Adam Kawałek – nauczyciel konsultant PCEN i Roman Zych – nauczyciel konsultant PCEN, Przewodniczący Podkarpackiej Akademii Innowacji Pedagogicznej.

    Celem konferencji było wsparcie dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek oświatowych w zakresie działań związanych z doskonaleniem, promowanie innowacji oraz nowych trendów w edukacji, a także organizacja pracy szkoły w czasie popandemicznym.

    Informację zamieściła: Gabriela Dąbek