Zamknij mobilną wersję WCAG

I miejsce dla Powiatu Leżajskiego w plebiscycie internetowym Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.”

W głosowaniu internetowym dla obiektów startujących w I etapie prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.”, w którym łącznie oddano 200 000 głosów z całego świata, inwestycja Powiatu Leżajskiego o nazwie „Rewitalizacja dworku klasycystycznego i adaptacja na potrzeby przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami” zdobyła 235 głosów i  zajęła I miejsce  w województwie podkarpackim spośród 380 realizacji z całej Polski, które poddały się ocenie internautów.

W związku ze współpracą z samorządami województw obiekty rywalizują według kwalifikacji w województwach.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy oddali głos na naszą inwestycję.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w terminie 28 maja – 6 czerwca 2020 r. wiosennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej. Termin rozpoczęcia przedmiotowej akcji może ulec zmianie. Wówczas stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii http://wiw.krosno.pl.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

ARiMR zachęca do korzystania z portalu IRZplus

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych składanie w formie elektronicznej zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ. W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom na przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (bydło, owcy, kozy oraz świnie).

Portal IRZplus umożliwia posiadaczom:

 • wgląd do danych swojej siedziby stada;
 • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada;
 • zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie;
 • przegląd zgłoszonych zdarzeń;
 • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów;
 • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła;
 • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji;
 • składanie spisu stanu stada świń.

Portal IRZplus jest nieodpłatnym narzędziem udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępnym całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Portal IRZplus jest dostępny pod adresem: https://irz.arimr.gov.pl.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju w trosce o zdrowie rolników Agencja zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z portalu.

ARiMR

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Muzeum Ziemi Leżajskiej ponownie otwarte

Pomimo wcześniejszej możliwości otwarcia swoich podwojów, Muzeum Ziemi Leżajskiej (tj. od 4 maja br.) wstrzymało się z udostępnieniem zbiorów zwiedzającym z uwagi na prace mające zwiększyć bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w placówce.

Aktualnie, tj. po zaakceptowaniu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Leżajsku procedur, muzeum oficjalnie wznawia możliwość zwiedzania, korzystania z biblioteki oraz dokonywania zakupów w sklepiku muzealnym, w którym można nabyć m.in.
drewniane zabawki, pamiątki regionalne i publikacje.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo odwiedzających oraz personelu Muzeum Ziemi Leżajskiej, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 • Przed wejściem należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
 • Wymagane jest noszenie ochrony ust i nosa oraz rękawiczek ochronnych.
 • W obiekcie:
  – „Dwór” może przebywać jednorazowo maksymalnie 30 osób (sala nr 2 – 4 osoby; sala nr 10 – 10 osób; sala nr 11 – 3 osoby; sala nr 12 – 10 osób;
  -punkt kasowo-informacyjny – 3 osoby).
  – Oficyna północno-zachodnia – ekspozycja browarnicza 10 osób.
 • Nie wolno przekraczać wyznaczonej przestrzeni podczas obsługi.
 • Należy zachować 2 metry odstępu w trakcie zwiedzania.
 • Nie dotykać eksponatów.
 • Rekomendowana jest płatność kartą.

Biblioteka przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na wizytę.
Po obsłużeniu, należy opuścić lokal.
Przewodnicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa zachowają stosowny odstęp oraz wyposażeni będą również w maseczki lub przyłbice ochronne. Muzeum prosi o stosowanie się do poleceń przewodników.

Obecnie placówka pracuje 6 dni w tygodniu:

 • PONIEDZIAŁEK – 8:00 – 16:00 (Wstęp bezpłatny dla turystów indywidualnych)
 • WTOREK – 8:00 – 18:00 ŚRODA – 8:00 – 16:00
 • CZWARTEK – 8:00 – 16:00
 • PIĄTEK – 8:00 – 16:00
 • SOBOTA – nieczynne
 • NIEDZIELA – 10:00 – 16:00

Od czerwca MZL będzie pracować 7 dni w tygodniu.

Uwaga: Ekspozycja browarnicza w związku z prowadzoną modernizacją pozostaje zamknięta. Planowany termin jej otwarcia to ostatni tydzień maja (informacja o otwarciu zostanie podana na stronie internetowej muzeum).

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę. Serdecznie zapraszamy oraz życzymy miłego pobytu w Muzeum Ziemi Leżajskiej.

MZL

Powiat Leżajski odzyskał środki utracone w wyniku przymusowej restrukturyzacji banku PBS

17 stycznia Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, w wyniku której w dramatycznej sytuacji postawione zostały 34 samorządy województwa podkarpackiego, tracąc 43% środków zdeponowanych na kontach w PBS. Jednym z poszkodowanych był również Powiat Leżajski.

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Leżajskiego, we współpracy z innymi samorządami udało się odzyskać utracone środki.

Decyzją Ministra Finansów po uzgodnieniu kryteriów podziałów rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r. z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego przyznano środki z rezerwy jednostkom samorządu terytorialnego, które utraciły je wskutek wspomnianej restrukturyzacji. Powiatowi Leżajskiemu została przyznana kwota 10 727 044,00 zł ze środków tej rezerwy.

Kwota przyznanych środków rezerwy stanowi 100%  strat poniesionych przez jednostkę.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Symbolicznie uczczono Dzień Powiatu Leżajskiego

Corocznie, 7 maja, w święto Matki Bożej Leżajskiej, której wizerunek widnieje w herbie powiatu, obchodzimy Dzień Powiatu Leżajskiego. Jednak sytuacja epidemiologiczna, w której obecnie się znajdujemy uniemożliwiła uczczenie tego dnia w dotychczasowy sposób ze względu na zakaz organizowania imprez i uroczystości powyżej 50 osób. Mimo wszystko udało się symbolicznie oddać cześć patronce powiatu mszą świętą zorganizowaną przez Starostę Leżajskiego Marka Śliża i Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia o. Sylwestra Skirlińskiego. Mszę koncelebrował ks. dziekan Marek Cisek. W nabożeństwie wziął udział Przewodniczący Rady Powiatu Adam Wylaź, radni Rady Powiatu Leżajskiego, Zarząd Powiatu, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych oraz pracownicy  Starostwa Powiatowego w Leżajsku.  W uroczystości uczestniczył również sztandar Powiatu Leżajskiego.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Laptopy zakupione w ramach projektu „Zdalna Szkoła” trafiły do uczniów

Do uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Leżajski trafiły laptopy zakupione w ramach projektu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Powiat Leżajski otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 000 zł. Planowano zakup 40 laptopów, jednak w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego ostatecznie możliwy był zakup 50. Zostały one rozdysponowane według potrzeb między trzy szkoły: Zespół Szkół Technicznych (23), Zespół Szkół Licealnych (21) i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (6). Po zakończeniu stanu epidemii spowodowanej koronawirusem laptopy będą wykorzystane podczas zajęć szkolnych.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety, wielu z nich nie posiadało dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka