Zamknij mobilną wersję WCAG

Laptopy zakupione w ramach projektu „Zdalna Szkoła” trafiły do uczniów

7 maja 2020

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Do uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Leżajski trafiły laptopy zakupione w ramach projektu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

  Powiat Leżajski otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 000 zł. Planowano zakup 40 laptopów, jednak w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego ostatecznie możliwy był zakup 50. Zostały one rozdysponowane według potrzeb między trzy szkoły: Zespół Szkół Technicznych (23), Zespół Szkół Licealnych (21) i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (6). Po zakończeniu stanu epidemii spowodowanej koronawirusem laptopy będą wykorzystane podczas zajęć szkolnych.

  Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety, wielu z nich nie posiadało dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka