Zamknij mobilną wersję WCAG

Informacja o dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków

23 października 2023

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Działając na podstawie § 44 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 1390 z późn. zm.) Starosta Leżajski informuje o dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów przepisu § 44 ust. 4 ww. rozporządzenia, tj. usunięciu z identyfikatorów numeracji budynków i lokali oznaczenia numeru działki na których są położone i ustaleniu nowych identyfikatorów budynków i lokali w granicach obrębów ewidencyjnych powiatu leżajskiego.

  Nowe identyfikatory budynków i lokali są obowiązującymi danymi ewidencyjnymi od dnia 2 października 2023r.

  Niniejsza informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.

  Wykaz zmian oznaczenia budynków i lokali znajduje się pod adresem: http://bip.starostwo.lezajsk.pl

  GN

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka