Zamknij mobilną wersję WCAG

LXXXIV sesja Rady Powiatu Leżajskiego

30 października 2023

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  27 października w Sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LXXXIV sesja rady. Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji, w pierwszej kolejności radni przyjęli informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Leżajskiego za rok szkolny 2022/2023 oraz informację o organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku szkolnym 2023/2024.

  Następnie podjęli uchwały w sprawie;
  – określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim;
  – ogłoszenia obowiązujących w 2024 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu leżajskiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym;
  – zawiązania partnerstwa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. A.S. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” w ramach Priorytetu 7 – Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.3 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 -2027;
  – oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Leżajskiego za 2022 rok;
  – przekazania środków finansowych dla Policji;
  – zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2023 na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont odcinków drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka – Wólka Niedźwiedzka (gr. pow.) w km 0+139 – 0+736 i 0+792 – 0+928”;
  – zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2023 na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont odcinków drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk w km 14+155 – 14+866 i 15+077 – 15+545 w miejscowości Przychojec”;
  – zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2023 na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk w km 15+053 do 15+577 w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz peronu przystankowego wraz z dojściem w miejscowości Przychojec”;
  – zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2023 na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w zakresie budowy: drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerów, peronu przystankowego wraz z dojściem dla peronu w miejscowości Wola Zarczycka (Smycze);
  – zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2023 na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247R Brzyska Wola – Kolonia Polska w km 0+000 – 0+660 w m. Brzyska Wola”;
  – wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2023 r.

  Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze powiatu leżajskiego za rok 2022, sprawozdaniem z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za I półrocze 2023 r. oraz sprawozdaniem starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Podczas spotkania przedstawiona została także informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka