Zamknij mobilną wersję WCAG

Jubileuszowe zgromadzenie Związku Powiatów Polskich

13 września 2023

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  12 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste zgromadzenie Związku Powiatów Polskich. Zgromadzenie jest zjazdem delegatów reprezentujących powiaty i miasta na prawach powiatu z całej Polski oraz gości związanych z samorządem.

  Wrześniowe spotkanie miało charakter jubileuszowy, ponieważ w roku bieżącym samorządy powiatowe obchodzą 25-lecie swojego istnienia. W wydarzeniu wziął udział również Starosta Leżajski Marek Śliż.

  W pierwszej części spotkania, dzięki nagraniom filmowym, uczestnicy mieli okazję do odbycia podróży w czasie do roku 1998 r., kiedy podczas uroczystej gali jubileuszowej wręczono pierwszym starostom akty powołania powiatów. Kolejna prezentacja filmowa przedstawiała powiat, jako wspólnotę mieszkańców – swoisty konstrukt tożsamościowy, dzięki któremu wzmacniają oni poczucie „bycia u siebie”, a zarazem czują potrzebę realnego wpływania na kształtowanie się ich najbliższego otoczenia.

  Podczas spotkania odbyły się także prelekcje omawiające przeobrażenia zachodzące w samorządności powiatowej na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Podkreślono w nich m.in. to, jak ogromnym wyzwaniem były początki funkcjonowania powiatów, gdy nie dysponowały jeszcze praktycznie żadnymi środkami finansowymi na realizowanie zadań.

  Niemało uwagi poświęcono obecnej kondycji powiatów i problemom, z jakimi się borykają. Poruszono kwestię konieczności większego dofinansowania samorządów powiatowych, z uwagi na coraz większą liczbę zadań nakładaną na nie w obszarach takich jak: ochrona zdrowia, edukacja i infrastruktura.

  Istotnym punktem w programie obrad zgromadzenia było wystąpienie prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka, premiera RP w latach 1997-2001, który wprowadzał reformę administracji publicznej.

  Zwieńczeniem wydarzenia była gala jubileuszowa, podczas której wręczono Honorowe Odznaczenia Jubileuszowe, a otrzymali je m.in. trzej starostwie z Podkarpacia: Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś i Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka