Zamknij mobilną wersję WCAG

Skorzystaj z programu #DomBezFormalności – zaoszczędź czas i pieniądze

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało rozwiązanie, które ułatwia budowę domów. Program #DomBezFormalności wszedł w życie z początkiem stycznia 2022 r. Wprowadza znaczące ułatwienia w budowie domów do 70 m kw. powierzchni zabudowy. Dzięki programowi każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej ‒ w uproszczonej procedurze ‒ dom do 70 m kw. powierzchni zabudowy w celach mieszkaniowych lub rekreacyjnych. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy wydawane są w 21 dni, a budowę można rozpocząć bezpośrednio po zgłoszeniu.

Z programu może skorzystać każdy, pod warunkiem że inwestycja zaspokaja jego własne potrzeby mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna. Budując #DomBezFormalności, można zaoszczędzić czas i pieniądze, a także zyskać samodzielność w decydowaniu. To inwestor decyduje, czy samodzielnie będzie pełnił rolę kierownika budowy, czy też zdecyduje się na powierzenie tej roli osobie z odpowiednimi uprawnieniami.

Więcej informacji znajduje się na stronie programu.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie nagród Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury i sportu

Zgodnie z kilkuletnią tradycją zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia Powiatu Leżajskiego za:

 • działalność i  osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
 • osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

 

Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia w dziedzinie kultury mogą składać następujące podmioty:

 • instytucje kultury
 • organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Leżajskiego
 • organizacje pozarządowe i inne podmioty

 

Wnioski o przyznanie wyróżnienia/nagrody w dziedzinie sportu mogą składać następujące podmioty:

 • kluby sportowe działające na terenie Powiatu Leżajskiego,
 • organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Leżajskiego,
 • związki lub stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu,
 • organizacje pozarządowe i inne podmioty.

 

Wnioski w dziedzinie kultury i sportu należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 w terminie do 31 maja 2022 roku.

Szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień określają Uchwały Rady Powiatu Leżajskiego  (do pobrania poniżej).

EZ

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Raport z badania ankietowego zadowolenia interesanta z poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku

Starostwo Powiatowe w Leżajsku w okresie od 1 lutego 2022r. do 30 kwietnia 2022r. przeprowadziło badanie ankietowe dotyczące zadowolenia interesanta z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników a przez to utrudnioną możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w 2021 roku kierownictwo urzędu podjęło decyzję o wprowadzeniu elektronicznej Ankiety Badania Zadowolenia Interesanta.

Jak w roku poprzednim badanie prowadzone było w oparciu o ankiety elektroniczne, które wypełniali klienci Starostwa Powiatowego w Leżajsku na formularzach dostępnych na stronie internetowej urzędu www.starostwo.lezajsk.pl oraz fanpage SP na Facebooku.

Ankieta złożona była z pytań dotyczących oceny działania urzędu. Zawierała 12 pytań zamkniętych. Składała się z trzech części: pierwsza zawierała pytania dotyczące preferencji sposobu kontaktu i możliwości załatwienia sprawy, druga oceny pozyskania i poziomu informacji, a trzecia to ocena wykonanej usługi.

W wyniku badania uzyskano 78 wypełnionych ankiet o 42 ankiety więcej niż w roku poprzednim co pokazuje, iż rośnie świadomość interesantów co do dostępności takiej formy ankiety oraz skutecznej informacji udzielanej przez pracowników.

Podstawowym celem badania było uzyskanie informacji na temat poziomu zadowolenia interesanta. Informacje uzyskane w oparciu o anonimowy kwestionariusz pozwoliły m. in. określić słabe obszary działalności urzędu, lepiej zarządzać komórkami organizacyjnymi, podnieść jakość świadczonych usług publicznych.

Raport składa się z trzech części analogicznych do układu ankiet oraz z podsumowania. Każda część została podzielona według kolejności pytań zawartych w ankietach. Analiza odpowiedzi została wzbogacona o graficzne przedstawienie danych w układzie liczbowym i procentowym.

Pełna treść raportu do pobrania poniżej.

OR

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Śpiewem i tańcem świętowano uchwalenie Konstytucji 3 Maja

W ramach powiatowych obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, z inicjatywy Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Powiatu Leżajskiego odbyła się uroczystość patriotyczna, której zwieńczeniem był plenerowy koncert na placu przed siedzibą muzeum.

Nim jednak rozpoczął się wspomniany koncert, licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu leżajskiego już od godzin popołudniowych mogli wziąć udział w patriotycznym karaoke, które zorganizowane zostało w sali konferencyjnej muzeum. Karaoke rozpoczęło się od odśpiewania hymnu narodowego. Nie zabrakło również takich utworów jak: Bartoszu, Bartoszu, Przybyli ułani pod okienko, O mój Rozmarynie, Wojenko, wojenko, Pierwszej Brygady czy utworu Czerwone Maki na Monte Casino. Łącznie wspólnie odśpiewano trzydzieści utworów. Karaoke prowadzone było przez Stanisława Jaworskiego, dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku. Wspólnym występom towarzyszył chór oraz kwartet saksofonowy składające się uczniów wspomnianej szkoły muzycznej.

Warto wspomnieć, że dotychczas karaoke prowadził Zdzisław Zawilski. Choroba uniemożliwiła mu pełnienie tej funkcji w tym roku, jednak organizatorzy wydarzenia wraz z leżajską szkołą muzyczną postanowili kontynuować tę tradycję. Podczas wydarzenia prowadzona była zbiórka środków finansowych na rzecz rehabilitacji Zdzisława Zawilskiego.

Po zakończeniu patriotycznego karaoke, już na placu przed muzeum, odbył się występ Zespołu Pieśni i Tańca „Leliwa”. Artyści przyodziani w tradycyjne ubrania z okresu księstwa warszawskiego oraz regionu łowickiego dali wspaniały popis taneczny.
Obejrzeć można było m.in. suitę tańców narodowych: poloneza, mazura, kujawiaka i oberka. Tancerzy przygotowała merytorycznie Teresa Dydacka-Jarek.

Po występach tanecznych rozpoczął się główny punkt programu uroczystości, a mianowicie występ Powiatowej Orkiestry DIVERTIMENTO z Leżajska pod batutą Michała Grzywny z towarzyszeniem działającej przy MCK w Leżajsku Grupy Wokalnej Meritum pod dyrekcją Bartłomieja Urbańskiego i przy współpracy Jacka Brzuzana. W repertuarze orkiestry znalazły się takie utwory jak m.in. Biały krzyż, Rozkwitały pąki białych róż i Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos.

W wydarzeniu oprócz mieszkańców powiatu uczestniczyli: Starosta Leżajski Marek Śliż, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg (również jako reprezentant Senatora RP Stanisława Ożoga), wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Marek Leszczak, dyrektor Browaru Leżajsk Krzysztof Żyrek, zastępca Podkarpackiego Konserwatora Zabytków Bartosz Podubny, Sekretarz Miasta Leżajska Agnieszka Wyczarska, Sekretarz Gminy Kuryłówka Roman Szałajko, członkowie Rady Muzeum na czele z jej przewodniczącym dr. Dariuszem Półćwiartkiem, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Monika Smoleń, dyrektorzy ośrodków kultury z terenu powiatu: Ireneusz Wołek z MCK Leżajsk oraz Leszek Połeć z GOK Kuryłówka.

Organizatorzy wydarzenia: Powiat Leżajski oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej składają serdeczne podziękowania partnerom: Gminnemu Ośrodkowi Kultury Gminy Leżajsk, Miejskiemu Centrum Kultury w Leżajsku, Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Leżajsku oraz Zespołowi Pieśni i Tańca „Leliwa”. Ponadto wyrazy wdzięczności kierują do: Browaru Leżajsk Grupa Żywiec SA, Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, Jednostki Strzeleckiej JS 2035, firmy PB Light Paweł Burda, Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt S.A.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Działaj Lokalnie”

Od 1 do 31 maja 2022 r. Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku przyjmuje wnioski o dotacje w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Program adresowany jest do mających siedzibę na terenie powiatu leżajskiego oraz przeworskiego:

– organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

– zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,

– oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

– grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostka samorządu terytorialnego, Lokalna Grupa Działania,

– grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku.

Maksymalna kwota dotacji  to 6 000 zł.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: do 31 maja 2022 r., do godziny 23.59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wyłącznie za pomocą GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.system.dzialajlokalnie.pl

SPOTKANIE INFORMACYJNE: 17.05.2022 r. o godz. 16.00, Muzeum Ziemi  Leżajskiej, ul. Mickiewicza 20A, Leżajsk.

INDYWIDUALNE SPOTKANIA KONSULTACYJNE:

PPRZEWORSK: 24 maja 2022 r. od godziny 15.00 do 18.00, siedziba Starostwa Powiatowego w Przeworsku, sala obrad na parterze, ul. Jagiellońska 10. Zachęcamy do wcześniejszego telefonicznego lub mailowego umówienia godziny.

LEŻAJSK: w okresie naboru wniosków, siedziba Fundacji, ul. Targowa 9 w Leżajsku, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu daty oraz godziny.

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy do jego wcześniejszego skonsultowania drogą mailową lub telefoniczną.

Regulamin do pobrania na stronie fundacji.

 

Fundacja Fundusz Lokalny

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych

Od 29 marca do 19 kwietnia 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr 7/8/2022 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 21 marca 2022r. przeprowadzono konsultacje mające na celu zapewnienie udziału społeczeństwa w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono opinii, uwag oraz propozycji zmian w zakresie konsultowanej prognozy.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Bieg o Kwiat Azalii

Nowosarzyńska Grupa Biegowa oraz Miasto i Gmina Nowa Sarzyna zapraszają do uczestnictwa w kolejnej edycji Biegu o Kwiat Azalii.

Termin i miejsce: 22 maja 2022, Wola Zarczycka – Rezerwat Przyrody „Kołacznia”;
Start: godz. 11:30 (biuro zawodów czynne od 10:00 do 11:30),
Start dzieci i młodzieży: 10:00,
Trasy: Trasy biegów na dystansie 5 km i 10 km oraz nordic walking na dystansie 5 km.

Więcej informacji znajduje się na profilu facebookowym wydarzenia.

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

77. rocznica Bitwy o Kuryłówkę

Gmina Kuryłówka zaprasza na uroczystości upamiętniające 77. rocznicę Bitwy o Kuryłówkę.

W programie:

 • 11:00 – msza św. w kościele parafialnym w Kuryłówce,
 • 12:00 – przemarsz kompanii honorowych, pocztów sztandarowych oraz wszystkich uczestników uroczystości pod pomnik Bitwy pod Kuryłówką,
 • 12:30 – odśpiewanie hymny państwowego w asyście Orkiestry Dętej GOK w Kuryłówce oraz złożenie wieńców i wiązanek,
 • 13:00 – strażacka grochówka przy strażnicy OSP w Kuryłówce, Wojsko Obrony Terytorialnej, Strzelnica „Arizona”, Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Galicja”.

 

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka