Zamknij mobilną wersję WCAG

Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie nagród Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury i sportu

9 maja 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Zgodnie z kilkuletnią tradycją zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia Powiatu Leżajskiego za:

  • działalność i  osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
  • osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

   

  Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia w dziedzinie kultury mogą składać następujące podmioty:

  • instytucje kultury
  • organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Leżajskiego
  • organizacje pozarządowe i inne podmioty

   

  Wnioski o przyznanie wyróżnienia/nagrody w dziedzinie sportu mogą składać następujące podmioty:

  • kluby sportowe działające na terenie Powiatu Leżajskiego,
  • organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Leżajskiego,
  • związki lub stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu,
  • organizacje pozarządowe i inne podmioty.

   

  Wnioski w dziedzinie kultury i sportu należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 w terminie do 31 maja 2022 roku.

  Szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień określają Uchwały Rady Powiatu Leżajskiego  (do pobrania poniżej).

  EZ

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka