Zamknij mobilną wersję WCAG

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych

4 maja 2022

Alt=""
  • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
  • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

    Od 29 marca do 19 kwietnia 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr 7/8/2022 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 21 marca 2022r. przeprowadzono konsultacje mające na celu zapewnienie udziału społeczeństwa w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku.

    W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono opinii, uwag oraz propozycji zmian w zakresie konsultowanej prognozy.

    Informację zamieściła: Natalia Nowicka