Zamknij mobilną wersję WCAG

Ruszył konkurs Szybka ścieżka „Agrotech”

Ruszył konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 100 mln zł z Funduszy Europejskich na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym. Celem inicjatywy jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Nabór wniosków potrwa do 6 listopada 2020 r. Szkolenie dla zainteresowanych 21 września w Poznaniu.

Szczegóły w pliku do pobrania poniżej.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

W gminie Leżajsk ruszył projekt „Familijne LOWE”

Kto by się spodziewał, że mała, wiejska szkoła stanie się centrum dowodzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE). A jednak. Ludzie pełni zaangażowania i pasji, którym zależy na pełniejszej integracji szkoły z otoczeniem i instytucjami lokalnymi, doszli do wniosku, że ich wizja wpisuje się w model funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Głównym celem LOWE jest bowiem aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności kluczowych, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, do rozwoju osobistego przez całe życie i rozwoju wspólnot. Szkoła jako LOWE?  Dlaczego nie!

Gmina Leżajsk wzięła udział w konkursie grantowym, którego organizatorem jest Operator Oświaty z siedzibą w Poznaniu i otrzymała 250 000 zł dotacji na realizację projektu. W ramach tegorocznego konkursu grantowego na terenie całego kraju powstanie 20 takich ośrodków. Projekt nr POWR.02.14.00-00-1008/19 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Wniosek na konkurs grantowy w ramach projektu „FAMILIJNE LOWE”, przy wsparciu i zaangażowaniu wójta Gminy Leżajsk Krzysztofa Sobejki, opracowała Anna Lucewicz, dyrektor Zespołu Szkół w Dębie wraz z Sylwią Kozłowską-Krawiec i Moniką Kojder.

Ośrodek  zlokalizowany w Zespole Szkół w Dębnie rozpocznie swoją działalność już we wrześniu, a pierwsze zajęcia specjaliści poprowadzą od października. Wszelkie informacje dostępne będą na stronie internetowej zsdebno.edu.pl w zakładce LOWE oraz pod numerem telefonu 17 242 90 41.

Projekt „Familijne LOWE Dębno” to innowacyjne przedsięwzięcie na obszarze gminy Leżajsk i powiatu leżajskiego, mające na celu stworzenie przyjaznego środowiska do rozwoju inicjatyw na rzecz edukacji dla dorosłych. Ośrodek z siedzibą w Zespole Szkół w Dębnie ma być miejscem stworzonym przez ludzi dla ludzi, otwartym na potrzeby i problemy środowiska lokalnego. Twórcom tego przedsięwzięcia zależy, aby po zakończeniu projektu wokół LOWE nadal skupiali się ludzie i instytucje mające wpływ na szeroki dostęp osób dorosłych do różnych form kształcenia.

Dla kogo „Familijne LOWE ‘’?

Grupa potencjalnych odbiorców nie została zawężona, by dać szansę każdemu, kto wpisuje się w założenia modelu LOWE. Ostateczne grupy odbiorców będą wynikały z diagnozy pogłębionej oraz z naboru.

Z szerokiej oferty LOWE będą mogły skorzystać zwłaszcza osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do różnych form doskonalenia, o niskich kwalifikacjach, nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy GOPS, które zadeklarują chęć udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz  kursach potwierdzonych certyfikatem lub zaświadczeniem. Podniesie to ich kwalifikacje i pomoże w znalezieniu pracy lub uzyskaniu wyższych zarobków. Działania będą również nakierowane na rolników, gdyż 62% terenu gminy to obszar rolniczy. Za pośrednictwem LOWE wsparciem zostaną też objęte osoby powyżej 45 roku życia, zwłaszcza w aspekcie dostępu do kultury wysokiej, zajęć rekreacyjno-sportowych. Ze względu na umiejscowienie ośrodka, oferta będzie także skierowana do rodziców  uczniów ZS w Dębnie; działania będą skoncentrowane na kształtowaniu kompetencji rodzicielskich i obywatelskich.

Oferta i zakres działania będą na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku. Projekt przewiduje rekrutację ciągłą, co umożliwia udział w wybranych szkoleniach/kursach w dogodnym dla siebie terminie.

Oferta szkoleniowa będzie adekwatna do zainteresowań i potrzeb beneficjentów. Wśród planowanych działań można wyróżnić:

 • kursy/warsztaty administracyjno- księgowe,
 • kursy/warsztaty w zakresie kompetencji społecznych,
 • kurs animatora imprez okolicznościowych,
 • kursy językowe,
 • kursy/warsztaty wizażu lub urody /dietetyczne,
 • kursy/warsztaty dekoratora wyrobów cukierniczych lub florystyka
  w ogrodnictwie i bukieciarstwo ,
 • warsztaty dla rodziców,
 • profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy „To ty ratujesz życie,”
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowo-zdrowotne,
 • zajęcia muzyczno-artystyczne,
 • wyjazdy szkoleniowe/wycieczki o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

Realizację zadań w ramach LOWE poprzedzać będą działania adaptacyjne, przystosowujące szkołę do pełnienia roli LOWE. Sale zajęciowe zostaną doposażone w projektory multimedialne i tablice interaktywne. Zostanie zakupiony sprzęt nagłaśniający, laptop wraz z oprogramowaniem, aparat fotograficzny, sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć ruchowych oraz sprzęt medyczny AED do prowadzenia szkoleń z udzielania pierwszej pomocy.

„Familijne LOWE Dębno” ma być odpowiedzią na potrzeby lokalnego środowiska, ma aktywizować, przełamywać bariery, zachęcać do współpracy i łączyć pokolenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZST Dębno

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Powiatowa Orkiestra DIVERTIMENTO rozpoczęła swoją działalność

11 września w Powiatowej Sali Koncertowej odbył się koncert inaugurujący działalność Powiatowej Orkiestry Divertimento. Koncert poprzedziło nadanie odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz premiera filmów promujących powiat leżajski.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Adam Wylaź oraz radni powiatowi, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański, Kustosz Sanktuarium MB Pocieszenia w Leżajsku o. Klaudiusz Baran, dyrektor ZSL Zbigniew Trębacz, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy aktu dekoracji dokonała Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka. Złotym medalem za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Zofia Wasiuta. Srebrne medale za długoletnią służbę otrzymali pracownicy starostwa: Iwona Bilska, Iwona Burek, Agnieszka Buszta, Monika Daź, Piotr Deryło, Joanna Kiwała, Aurelia Kryla, Irena Malec, Beata Moskal, Anna Rogala, Dominik Rup oraz Mariola Sagan.

Filmy promujące powiat leżajski są efektem kooperacji Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Leżajsku i Studia Filmowego Fotoacc. Będą prezentowane podczas różnego rodzaju targów, konferencji i spotkań, których organizatorem lub uczestnikiem będzie Powiat Leżajski.

Koncert inauguracyjny Powiatowej Orkiestry DIVERTIMENTO odbył się pod znakiem muzyki filmowej. Salę koncertową wypełniły przeboje z polskich i zagranicznych produkcji filmowych, m.in: Meridy Walecznej, Narodzin Gwiazdy, Vayany oraz Krainy Lodu.


Orkiestra Powiatowa została wyposażona w instrumenty, zakupiono także aparaturę nagłośnieniową i oświetleniową w ramach zadania o nazwie „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Sali Koncertowej Powiatu Leżajskiego” . Wartość zadania to kwota 199 985,60 z czego dofinansowanie MKiDN to kwota  149 989,20  zł,  Powiat Leżajski zabezpieczył kwotę 49 996,40 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

GN

Fot. Starostwo Powiatowe w Leżajsku i Jacek Brzuzan

Premiera filmów promujących powiat leżajski

Dziś o godz. 18.00 na oficjalnym profilu facebookowym Powiatu Leżajskiego (@lezajskipowiat) i kanale YouTube Starostwa Powiatowego w Leżajsku (youtube.com/c/StarostwoPowiatowewLeżajsku) odbędzie się premiera filmów promujących powiat leżajski.

Filmy są efektem współpracy Powiatu Leżajskiego ze Studiem Filmowym Fotoacc.

Pierwszy z filmów kładzie nacisk na ukazanie miejsc atrakcyjnych turystycznie lub unikalnych pod względem historycznym i przyrodniczym: zabytków, akwenów i rezerwatów. Jego scenariusz jest efektem kooperacji Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz zespołu kreatywnego studia Fotoacc. Koncepcja filmu powstała w oparciu o ideę slow life, która w dużym skrócie oznacza życie w spokoju bez pośpiechu oraz dążenie do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Przy opracowaniu scenariusza wzięto więc pod uwagę przede wszystkim walory turystyczno-przyrodnicze, ale także te aspekty życia, które są najbardziej cenione przez mieszkańców powiatu leżajskiego, z tytułu zamieszkiwania na jego terenie i są w dużej mierze realizacją idei slow life.

W wyniku castingu przeprowadzonego przez Studio Fotacc wyłoniono aktorów, którzy wystąpili w poszczególnych scenach.

Film prezentujący zaplecze gospodarczo-inwestycyjne zawiera ujęcia z wybranych firm działających na terenie powiatu: Browaru w Leżajsku Grupa Żywiec SA, CIECH Sarzyna, Polenergii Elektrociepłownii Nowa Sarzyna Sp. z o.o., ZPOW Hortino Sp. z o.o., Fabryki Maszyn w Leżajsku, PSS Społem, H+H Silikaty Leżajsk, Stare Miasto-Park Sp. z o.o., BMF Polska Sp. z o.o. oraz ukazuje tereny atrakcyjne dla przedsiębiorców i inwestorów znajdujące się na obszarze trzech parków przemysłowych: Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk, Parku Przemysłowo-Technologicznego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, a także kompleksu inwestycyjnego Malne należącego do Gminy Grodzisko Dolne.

Ekipa filmowa zawitała również do szkół prowadzonych przez Powiat Leżajski: Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego, Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Oba materiały filmowe są efektywnym połączeniem różnych środków przekazu: obrazu, muzyki, animacji oraz głosu narratora. Ich celem jest przede wszystkim zaakcentowanie mocnych stron powiatu i ukazanie go jako miejsca atrakcyjnego zarówno dla potencjalnego mieszkańca, turysty, jak i przedsiębiorcy.

Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów społecznościowych i udostępniania filmów.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Rozwiń skrzydła z Moim Stypendium

Poszukujesz źródeł wsparcia swojego rozwoju naukowego, artystycznego, sportowego? Myślisz o wyjeździe na studia za granicą? A może szukasz ciekawych ofert konkursów? Zajrzyj na MojeStypendium.pl – to całkowicie darmowa baza ofert stypendiów krajowych i zagranicznych, konkursów i staży. Na portalu publikowane są także artykuły o tematyce stypendialnej i edukacyjnej.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne. Stypendium może pomóc m.in. sfinansować studia na wymarzonej uczelni osobom z małych miejscowości, umożliwić wyjazd na staż za granicę czy realizację projektu artystycznego. Bezpłatna, dostępna dla wszystkich baza stypendiów, konkursów i staży na portalu MojeStypendium.pl pomaga znaleźć oferty odpowiadające zainteresowaniom i sytuacji życiowej danej osoby.

Wiedza, doświadczenie i mądre dziennikarstwo

Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2006 roku przez Fundację Dobra Sieć – organizację społeczną, która od ponad 10 lat aktywnie działa w obszarze wykorzystywania nowych technologii dla dobra społecznego, w tym popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych. W bazie serwisu od początku jego istnienia zgromadzone zostało ponad 12 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży.

Moje Stypendium to nie tylko baza ofert – to także baza wiedzy. Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją – m.in. o tym, jak poszukiwać stypendiów w Polsce czy gdzie szukać wsparcia na studia za granicą.

Wsparcie w czasie epidemii

Zwłaszcza w sytuacji dużej niepewności związanej z systemem edukacji i rynkiem pracy wywołanej pandemią COVID-19, wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, mogą być szczególnie pomocnym narzędziem dla wielu osób.

Fundacja stara się służyć swoim doświadczeniem i wiedzą również w obecnej sytuacji. W ostatnim czasie na portalu pojawiły się m.in. artykuły w przystępny sposób opisujące, jak wygląda funkcjonowanie szkół i powrót na uczelnie w czasie epidemii.

Pomoc dla organizatorów stypendialnych oraz badania stypendiów

Działalność Fundacji obejmuje także szeroko zakrojone badania i analizy systemu stypendiów w Polsce oraz wsparcie organizacji w tworzeniu, udoskonalaniu i promocji programów stypendialnych. Między innymi, na portalu regularnie publikowane są zestawienia grantów dla organizacji ze szczególnym uwzględnieniem grantów dla organizatorów stypendialnych oraz organizacji społecznych działających na polu edukacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu.

W 2018 roku Fundacja przeprowadziła kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Mapa stypendiów II”, na podstawie którego opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”. Broszura przybliża tematykę stypendiów w Polsce w przystępny sposób – może służyć zarówno osobom szukającym wsparcia stypendialnego, jak i organizacjom, które planują uruchomić własny program stypendialny.

W poszukiwaniu wsparcia i wiedzy zajrzyj na www.mojestypendium.pl!

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Regulamin uczestnictwa w Międzynarodowych Spotkaniach Poetów „Wrzeciono 2020”

Sponsorzy wydarzenia: Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Sarzynie, ZPOW Hortino Sp. z o.o., Nadsański Bank Spółdzielczy w Nowej Sarzynie, Senator RP Janina Sagatowska, Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Międzynarodowe Mistrzostwa Kawalerii „Sobieski MIlitari” 2020

W dniach 18-20 września odbędą się Międzynarodowe Mistrzostwa Kawalerii „Sobieski Militari” oraz Mistrzostwa Polski „Militari 2020”, których jednym ze sponsorów jest Powiat Leżajski. Organizatorami wydarzenia są Oddział Kawalerii Ochotniczej w Barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Wydarzeniu patronuje Minister Obrony Narodowej.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Konkursy w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Z związku z rozpoczętym 1 września Powszechnym Spisem Rolnym rzeszowski Urząd Statystyczny we współpracy z Gazetą Codzienną „Super Nowości” i Radiem Rzeszów zaprasza mieszkańców Podkarpacia do udziału w następujących konkursach:

– KONKURS Z RADIEM RZESZÓW

Cotygodniowy konkurs z Polskie Radio Rzeszów. Do zdobycia są atrakcyjne nagrody m.in. przenośne dyski, głośniki bluetooth, pendrive’y. W każdy piątek w godz. 13.00–15.00 na antenie pojawi się informacja o konkursie oraz pytanie. Osoba, która jako pierwsza dodzwoni się i odpowie poprawnie na pytanie otrzyma nagrodę. Więcej informacji tutaj: https://www.radio.rzeszow.pl/#ajx/wiadomosci/34774/konkurs-grunt-to-wiedza-o-spisie-rolnym

– KONKURS Z GAZETĄ CODZIENNĄ „SUPER NOWOŚCI”

Konkurs trwa od 7 września do 2 października 2020 r. Co zrobić, aby wziąć w nim udział? Należy spisać się w Powszechnym Spisie Rolnym na stronie: spisrolny.gov.pl, a następnie wejść na stronę: rolnikuspiszsiesam.pl, lub: supernowosci24.pl wybierając artykuł o konkursie i wypełnić formularz konkursowy.

3 kroki do nagrody:

Rejestracja zgłoszeń rozpoczęła się 7 września br. Będzie możliwa od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.oo do 23.59.59.

Uwaga!!! Jeżeli spisałeś się już wcześniej np. w poprzednią środę lub inny dzień, możesz nam to zgłosić w dowolnie wybranym dniu, ale tylko raz.

– KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

Szczegóły na plakacie i na stronie https://rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020-konkursy/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-w-wieku-od-3-do-6-lat-z-przedszkoli-wojewodztwa-podkarpackiego-gospodarstwo-rolne-oczami-dziecka/ 

Więcej informacji: /https://spisrolny.gov.pl/

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

XXI Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego i XXI Dożynki Powiatowe

8 września, w Święto Narodzenia Matki Bożej, do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku po raz dwudziesty pierwszy przybyli przedstawiciele formacji służb mundurowych z Podkarpacia oraz rolnicy, aby wziąć udział w Pielgrzymce Służb Mundurowych i Dożynkach Powiatowych zorganizowanych przez Powiat Leżajski oraz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku.

W związku z wciąż panującą epidemią uroczystości odbyły się na innych zasadach. Odprawiona została koncelebra przy ołtarzu polowym, której przewodniczył J.E. ks. bp pomocniczy przemyski Krzysztof Chudzio, z udziałem m.in. ks. dziekana Józefa Łobodzińskiego i kustosza  sanktuarium o. Klaudiusza Barana. Nabożeństwo poprzedził symboliczny przemarsz formacji mundurowych ulicą Leśną do sanktuarium.

Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe, które w tym roku reprezentowały służby mundurowe: Wojsko Polskie – 21 Brygada Strzelców Podhalańskich reprezentowana przez 16 Batalion Saperów z Niska, Wojska Obrony Terytorialnej,  Bieszczadzka Służba Graniczna, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Ochrony Kolei, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Jednostka Strzelecka nr 2035 z Leżajska, Leśnicy, Straż Miejska oraz inne służby noszące mundur. Pielgrzymka połączona jest z Dożynkami Powiatowymi i brały w niej udział również delegacje wieńcowe reprezentujące rolników z terenu powiatu.

W wydarzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak, reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego, przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego z Kancelarii Zarządu Waldemar Szumny, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Karol Ożóg i Mieczysław Tołpa, Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Adam Wylaź wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady, wójtowie i burmistrzowie, komendanci policji i straży pożarnej z terenu województwa podkarpackiego oraz dowódcy pozostałych służb mundurowych, samorządowcy, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy instytucji powiatowych, gminnych i szkół, kierownicy jednostek, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, a także pielgrzymi przybywający w tym dniu do sanktuarium.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, członkowie Jednostki Strzeleckiej nr 2035 i ratownicy medyczni ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Leżajsku.

Starostami tegorocznych dożynek byli państwo Dorota i Michał Zawadzcy z Jelnej. Posługę liturgiczną mszy św. pełnił Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej oraz Jednostka Strzelecka nr 2035 z Leżajska, zaś oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa. Akcentami podkreślającymi wagę i nadzwyczajny charakter celebrowanego wydarzenia były: Odnowienie Aktu Zawierzenia Służb Mundurowych Matce Boskiej Leżajskiej, który odczytał Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Babiec oraz Modlitwa Rolnika do Matki Bożej Leżajskiej odczytana przez Starościnę Dożynek Dorotę Zawadzką.

Tradycyjnie w trakcie nabożeństwa biskup poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe, a przedstawiciele poszczególnych służb mundurowych, instytucji samorządowych oraz gmin złożyli symboliczne dary jako wyraz wdzięczności Matce Bożej Leżajskiej za otrzymane łaski.

Organizatorzy składają podziękowania za pomoc przy organizacji następującym firmom i instytucjom: Podkarpackiemu Centrum Hurtowemu AGROHURT z Rzeszowa, Browarowi w Leżajsku, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Jednostce Strzeleckiej nr 2035 z Leżajska, gminnym ośrodkom kultury, leżajskiemu szpitalowi oraz Zarządowi Dróg Powiatowych w Leżajsku.

GN

Fot. Dawid Wiech

 

XXI Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego i XXI Dożynki Powiatowe

W związku z wciąż panującą epidemią Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego i Dożynki Powiatowe odbędą się w tym roku na innych zasadach. Odprawiona zostanie jedynie msza polowa przy ołtarzu Bazyliki Zwiastowania NPM w Leżajsku.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka