Zamknij mobilną wersję WCAG

Narodowy Instytut Wolności dofinansuje uniwersytety ludowe

17 września 2020

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Z uwagi na przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 czerwca 2020 r. nowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030” informujemy o możliwości skorzystania z pomocy finansowej na rozwój instytucjonalny istniejących, nowo powstałych lub reaktywowanych placówek.

  Strategicznym celem rządowego programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych.
  Program zakłada wsparcie już istniejących uniwersytetów ludowych lub reaktywację placówek, które z różnych przyczyn zaprzestały czynnej działalności edukacyjnej, a także tworzenie nowych uniwersytetów ludowych i wspieranie ich rozwoju, odziaływanie na społeczności lokalne ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów o podobnej misji, celach i zadaniach, a także budowanie sieci i partnerstw poprzez popularyzację modelu edukacji grundtvigiańskiej.

  Metoda edukacji grundtvigiańskiej i programy realizowane przez uniwersytety ludowe znakomicie odpowiadają na potrzeby współczesności i warte są odrodzenia. Potwierdza to doświadczenie krajów skandynawskich i niemieckojęzycznych, gdzie ta forma edukacji doskonale się sprawdza, przynosząc efekty zarówno w obszarze wzmocnienia osobistych i wspólnotowych kompetencji, jak i wskaźników odnoszących się do zdobywanej wiedzy i umiejętności. Podstawowe założenia tej metody bliskie są założeniom aktualnych polityk rozwoju edukacji dorosłych, stawiających sobie za cel miedzy innymi aktywne uczestnictwo i tworzenie kultury jako efekt kształcenia.

  „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030” jest programem realizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Warunki naboru oraz zasady otrzymania wsparcia określa regulamin konkursu, który obecnie został poddany konsultacjom społecznym. Planowany termin konkursu to III kwartał bieżącego roku, szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej www.niw.gov.pl w zakładce uniwersytety ludowe lub poprzez kontakt z Narodowym Instytutem Wolności. Zachęcamy do rozważenia, rozpropagowania niniejszej informacji i skorzystania z formy wsparcia.
  Link do regulaminu konkursu: https://niw.gov.pl/konsultacje-publiczne-regulaminu-konkursu-pwrul-edycja-2020/.

  Fot. Stem List/ Unsplash
  Informację zamieściła: Natalia Nowicka