Zamknij mobilną wersję WCAG

Pierwsza sesja Rady Powiatu Leżajskiego w nowej lokalizacji

21 sierpnia 2020

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  20 sierpnia odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Radni po raz pierwszy spotkali się w nowej sali obrad, której powstanie jest efektem przebudowy budynku głównego Starostwa Powiatowego w Leżajsku. Dotychczas radni korzystali, dzięki uprzejmości Muzeum Ziemi Leżajskiej,  z sali zlokalizowanej w dworze starościńskim.

  Przed rozpoczęciem spotkania ks. dziekan Marek Cisek, proboszcz leżajskiej fary, symbolicznie poświęcił zarówno salę, jak i nowo powstałe piętro budynku.

  Następnie radni przystąpili do realizacji porządku obrad.

  Po przyjęciu protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z:

  • sprawozdaniem z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze Powiatu Leżajskiego za rok 2019;
  • sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku w 2019 r. oraz informacją z planowanych zadań z zakresu rynku pracy i przeciwdziałania bezrobocia w 2020 r.;
  • informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za I półrocze 2020 r.;
  • informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Leżajskiej za I półrocze 2020 r.
  • informacją Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r.;
  • sprawozdaniem z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Leżajskiego na lata 2018-2021”.

  Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:

  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu leżajskiego;
  • zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 r.;
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

  Sprawozdania ze swojej działalności przedstawiły również komisje stałe Rady Powiatu Leżajskiego za I półrocze 2020 r., a także starosta – z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka