Zamknij mobilną wersję WCAG- Starostwo Powiatowe w Leżajsku
 • Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Pierwsza sesja Rady Powiatu Leżajskiego w nowej lokalizacji

21 sierpnia 2020

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

20 sierpnia odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Radni po raz pierwszy spotkali się w nowej sali obrad, której powstanie jest efektem przebudowy budynku głównego Starostwa Powiatowego w Leżajsku. Dotychczas radni korzystali, dzięki uprzejmości Muzeum Ziemi Leżajskiej,  z sali zlokalizowanej w dworze starościńskim.

Przed rozpoczęciem spotkania ks. dziekan Marek Cisek, proboszcz leżajskiej fary, symbolicznie poświęcił zarówno salę, jak i nowo powstałe piętro budynku.

Następnie radni przystąpili do realizacji porządku obrad.

Po przyjęciu protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z:

 • sprawozdaniem z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze Powiatu Leżajskiego za rok 2019;
 • sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku w 2019 r. oraz informacją z planowanych zadań z zakresu rynku pracy i przeciwdziałania bezrobocia w 2020 r.;
 • informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za I półrocze 2020 r.;
 • informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Leżajskiej za I półrocze 2020 r.
 • informacją Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r.;
 • sprawozdaniem z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Leżajskiego na lata 2018-2021”.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:

 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu leżajskiego;
 • zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 r.;
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

Sprawozdania ze swojej działalności przedstawiły również komisje stałe Rady Powiatu Leżajskiego za I półrocze 2020 r., a także starosta – z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka