Zamknij mobilną wersję WCAG

Rusza przebudowa odcinka drogi powiatowej 1259R

10 lipca 2024

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  9 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku została podpisana umowa między Zarządem Powiatu Leżajskiego a Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów Sp. z o.o w Rzeszowie – wykonawcą przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) – Grodzisko – Giedlarowa. Powiat reprezentowali starosta Zdzisław Leśko i wicestarosta Lucjan Czenczek, natomiast wykonawcę – prezes zarządu Dariusz Kosiorowski.

  Wartość robót budowlanych w ramach zadania to kwota 4 597 277,32 zł, z czego 4 367 413,45 zł Powiat Leżajski uzyskał w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu. Pozostała kwota, czyli 229 863,87 zł, stanowi wkład własny Powiatu Leżajskiego i Gminy Grodzisko Dolne.

  Główny zakres robót to podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych odcinka drogi powiatowej 1259R do klasy Z przez: poszerzenie jezdni do podstawowej szerokości pasa ruchu, wzmocnienie przez wykonanie nowej konstrukcji jezdni, usprawnienie odwodnienia – przebudową przepustów pod koroną drogi i zjazdami, budowę kanalizacji deszczowej – rowów krytych, wprowadzenie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu i przebudowę zjazdów.

  Ponadto wybudowana zostanie jednostronna, przylegająca do jezdni droga pieszo-rowerowej na całej długości około 1,01km.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka