Zamknij mobilną wersję WCAG

OBWIESZCZENIE STAROSTY LEŻAJSKIEGO w sprawie wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdów

10 maja 2024

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  OBWIESZCZENIE STAROSTY LEŻAJSKIEGO

  w sprawie wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdów

  z dnia 10 maja 2024 r.

  Działając na podstawie art. 49 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394) Starosta Leżajski zawiadamia, że decyzje o rejestracji pojazdów, wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie cytowanej ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, wygasają z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r.

  Przepis ten nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami pojazd, którego decyzja o rejestracji zostanie wygaszona z dniem 10 czerwca 2024 r. może podlegać powtórnej rejestracji w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji związanych z zawarciem umowy obowiązkowego ubezpieczeniem i przeprowadzenia badania technicznego pojazdu (jeżeli dotyczy).
  Wykaz pojazdów kwalifikujących się do wygaszenia decyzji o rejestracji, zawierający numery rejestracyjne, stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

   

  STAROSTA
  ( – )
  mgr Zdzisław Leśko