Zamknij mobilną wersję WCAG

XIX sesja Rady Powiatu Leżajskiego

23 grudnia 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  23 grudnia w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XIX sesja Rady Powiatu, będąca sesją budżetową.

  Na wstępie spotkania radni zapoznali się z informacją o realizacji programu „Bezpieczny Powiat” w roku 2019 na terenie powiatu leżajskiego. Następnie podjęli uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
  • zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Leżajskiego na 2020 rok
  • petycji złożonych przez adw. Renatę Sutor
  • wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leżajskiego.

  Główną uchwałą podjętą podczas spotkania była uchwała budżetowa Powiatu Leżajskiego na 2020 r. Po odczytaniu projektu uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiono opinie poszczególnych komisji Rady Powiatu oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu. Odczytano również stanowisko Zarządu w sprawie opinii RIO oraz wniosków komisji. Następnie radni przystąpili do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, natomiast 5 radnych wstrzymało się od głosu. Oddane głosy przeciw – 0.

  Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Foto: Grzegorz Leja

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW