Zamknij mobilną wersję WCAG

Maria Kołcz Osobowością Roku 2018 powiatu leżajskiego w plebiscycie „Nowin”

Maria Kołcz działalność na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych rozpoczęła w 2000 r. jako inicjatorka powołanego w 2001 r. Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym. Do dziś pełni funkcję prezesa organizacji. Działania stowarzyszenia zaowocowały powstaniem w 2005 r. Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach.

Na początku swego istnienia ośrodek obejmował działalnością wychowawczą sześcioro podopiecznich. Obecnie jest ich już kilkudziesięciu. Dzięki staraniom Marii Kołcz w 2011 r. placówkę rozbudowano i wyposażono w nowe sale terapeutyczne, wysokiej jakości sprzęt rehabilitacyjny. Pozwoliło to wzbogacić działalność ośrodka także o nowe rodzaje terapii, m.in.: salę doświadczania świata, hydromasaż i kynoterapię.

Do plebiscytu „Nowin” Maria Kołcz została nominowana za szeroko rozumianą pomoc osobom niepełnosprawnym. Zwyciężyła otrzymujac 170 głosów.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Niepełnosprawność budująca

Ukazanie nowego spojrzenia na niepełnosprawność w kontekście osiągnięć osób niepełnosprawnych to jeden z celów spotkania zorganizowanego 13 marca w Muzeum Ziemi Leżajskiej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką Filię w Leżajsku. Konferencja skierowana była przede wszystkim do pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców i nauczycieli bibliotekarzy z powiatu leżajskiego.

Osoby niepełnosprawne dzięki wielkiemu apetytowi na życie oraz woli walki zdobywają szczyty często niedostępne osobom pełnosprawnym. Jednak sukcesem jest dla nich niekiedy coś, czego ujęcie w kategorię sukcesu nie przyszłoby do głowy osobom z pełną dyspozycją fizyczną i psychiczną. Jeżeli doda się do tego radość towarzyszącą najmniejszemu osiągnięciu, to uzyska się gotowe narzędzie do inspirowania pełnosprawnej młodzieży i przeciwdziałania depresji, która dotyka coraz większą liczbę młodych ludzi. Zagadnienie to stanowiło główny przedmiot zainicjowanej przez bibliotekę konferencji.

Spotkanie otworzyła Dyrektor PBW Filii w Leżajsku Halina Szeliga, która omówiła m.in. cele przedsięwzięcia i zapoznała jego uczestników z prezentacją „Ludzie niepełnosprawni, którzy osiągnęli sukces”. Następnie opowieściami o swoich osiągnięciach podzielili się z zebranymi Patryk Grab, członek nowosarzyńskiego Stowarzyszenia „Dobry Dom” i Ewa Kazak, poetka, uczestniczka Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej. O oprawę artystyczną zadbały Monika Szpunar i Agnieszka Ćwikła, doświadczone wokalistki i uczestniczki Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie. Osiągnięcia wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku w zakresie pokonywania własnych ułomności zaprezentowały Dyrektor SOSW Bożena Garbacka i Renata Ordyczyńska. Podczas spotkania wystąpił także Prezes Stowarzyszenia „Dobry Dom” Marek Piechuta, który opowiedział zarówno o działalności organizacji, jak i o sukcesach jej podopiecznych.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych: Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, Sekretarz Miasta Leżajsk Agnieszka Wyczarska oraz dyrektorzy szkół i placówek z terenu powiatu.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa książek korespondujących z omawianymi podczas spotkania zagadnieniami.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW
Fot. PBW Filia w Leżajsku

Młodzi strzelcy złożyli przysięgę

W bieżącym roku obchodzono 100. rocznicę bohaterskiej śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli. Tradycyjnie w tym dniu „strzelcy” i „orlęta” składają swe pierwsze przyrzeczenie – zobowiązanie do patriotycznej formacji i służby – zgodnie z najważniejszymi dla Polaka wartościami: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Takie jest też przesłanie i ponadczasowa wartość roty przyrzeczenia.

7 marca młodzi adepci klas wojskowych wzięli udział w uroczystej mszy świętej w kościele farnym pw. św. Wojciecha w Rzeszowie oraz uroczystym apelu przed pomnikiem pułkownika Lisa-Kuli na Placu Farnym. Ponad pięćset dziewcząt i chłopców uroczyście złożyło swe pierwsze patriotyczne zobowiązanie wobec ojczyzny. Ślubowanie odbyło się na historyczny Sztandar Związku Strzeleckiego Oddział Leżajsk z 1927 r., którego współfundatorem był Marszałek Józef Piłsudski. Wśród wyróżnionych strzelców, składających przyrzecznie była uczennica Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku Katarzyna Leniart.

Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada młodzieży strzeleckiej wraz z Kompanią Reprezentacyjną 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Przemarszowi akompaniowała Orkiestra Reprezentacyjna Podhalańczyków. W uroczystości wzięli udział m.in. Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych Zbigniew Trębacz oraz dowódca Jednostki Strzeleckiej 2035 insp. ZS Waldemar Tłuczek.

Adrian Rauza, ZSL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

W rycerskim obozie” – nowa wystawa w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na nową wystawę czasową pt. „W rycerskim obozie”, która prezentuje średniowieczny obóz rycerski i życie obozowe w czasie wyprawy wojennej. Główną częścią wystawy jest postać króla prezentowana obok swego namiotu wraz z wyposażeniem. Oprócz władcy można zobaczyć skrybę, zbrojnego, kucharza, ciurę obozowego czy pokojowca – wszystkich odzianych w stroje z epoki z charakterystycznymi dla każdej postaci atrybutami.
Ponadto na wystawie prezentowane są:
  • namioty mieszkalne i gospodarcza,
  • sprzęt obozowy,
  • przedmioty codziennego użytku,
  • średniowieczne meble,
  • uzbrojenie,
  • akcesoria kuchenne,
  • repliki ubrań cywilnych i bojowych.
Wystawa „W rycerskim obozie” przygotowana została przez firmę SPES Medieval Market z Torunia we współpracy z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Przedstawia życie w średniowiecznym obozie rycerskim po bitwie i nawiązuje do Wielkiej Wojny Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim 1409 – 1411. Ekspozycję przygotowano w oparciu o średniowieczne źródła materialne, a także ikonografię i historiografię z „Kroniką konfliktu Władysława króla polskiego Władysława Jagiełły z Krzyżakami w roku pańskim 1410”.
Wystawa będzie czynna do 7 czerwca 2019 r.
Muzeum zaprasza do zwiedzania indywidualnego oraz grupy zorganizowane np. szkoły, przedszkola.
MZL

Niewiasty i rycerze, czyli Dzień Kobiet w powiecie leżajskim

Poemat chwalący urodę i przymioty niewiasty, walka rycerzy o rękę wybranki i opowieść o najważniejszych wartościach etosu rycerskiego to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestniczki spotkania z okazji Dnia Kobiet zorganizowanego 8 marca przez Muzeum Ziemi Leżajskiej. Wydarzenie odbywało się pod patronatem Starosty Leżajskiego Marka Śliża i Dyrektora MZL Jacka Kwiecińskiego.

Panie, które zdecydowały się odwiedzić w tym dniu muzeum, tuż po przekroczeniu progu placówki zostały powitane przez rycerzy w pełnym rynsztunku, Starostę Leżajskiego Marka Śliża, Wicestarostę Leżajskiego Lucjana Czenczka, Członka Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztofa Trębacza oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Leżajskiego Adama Wylazia i otrzymały symboliczną różę.

Rycerski anturaż nie był w tym dniu przypadkowy, bowiem spotkaniu towarzyszyła wystawa „W rycerskim obozie”, która przybliża realia życia codziennego w czasie wyprawy wojennej. Ekspozycję można oglądać do 7 czerwca br.

Pokaz walki rycerskiej i wykład nawiązujący do wystawy zaprezentowali członkowie grupy rekonstrukcyjnej „SCUTUM” z Sanoka.

Ostatnim punktem w programie wydarzenia był występ duetu wokalno-akustycznego „Lola i Przemo”, tworzonego przez Mariolę Nizołek i Przemysława Przywarę, laureatów wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów.

W takim dniu nie mogło również zabraknąć słodkiego poczęstunku, który został przygotowany i podany przez cukierników Cukierni Dębnianka.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Zmiany w szkolnictwie zawodowym

29 listopada ub.r. Sejm RP przyjął Ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245). Nowelizacja ustawy zakłada m. in. wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczną prognozę zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe szkolenie branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych. Tym samym od 1 września 2019 r. zmiany w szkolnictwie zawodowym staną się faktem. Wymagają one zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołami a otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale ich efektywność uzależniona jest od dobrego przepływu informacji pomiędzy współpracującymi podmiotami, zainteresowanymi jakością edukacji i kreującymi politykę oświatową w wymiarze lokalnym.

W związku ze wspomnianymi zmianami w szkolnictwie zawodowym Starosta Leżajski wspólnie ze Starostą Łańcuckim oraz Podkarpackim Kuratorem Oświaty zorganizował 11 marca 2019 r. spotkanie informacyjne dotyczące nowych przepisów prawa oświatowego, obowiązujących w tym zakresie.

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi ze szkół podstawowych, pracodawcy i pracownicy wydziałów edukacji z powiatów: leżajskiego i łańcuckiego, Zarząd Powiatu Leżajskiego: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Krzysztof Trębacz oraz Wicestarosta Łańcucki Barbara Pilawa-Kraus i Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski.

Gospodarz spotkania Starosta Leżajski skierował do uczestników słowa powitania. Następnie głos zabrali: Wicestarosta Łańcucki oraz Wicekurator Oświaty.

Agendę spotkania przedstawiła wizytatorka Kuratorium Oświaty i koordynatorka ds. kształcenia zawodowego przy MEN Dorota Kaleta, która jako pierwsza wystąpiła z prelekcją dotyczącą zadań wspólnych organów prowadzących i dyrektorów szkół oraz ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Zadania dyrektora szkoły w realizacji II etapu reformy systemu edukacji omówiła Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku i członkini Ogólnopolskiej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy MEN Halina Samko. Zadania organów prowadzących w realizacji II etapu reformy systemu edukacji przedstawiła radca prawny KO Anna Bandelak. Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski omówił działania w ramach projektu KO: „Mój profil – wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy”. Ponadto przedstawił projekt działań w zakresie doradztwa metodycznego i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Pamiętaj o możliwości przekazania 1% podatku

W zakładce Przekaż 1% na bieżąco aktualizujemy listę organizacji pożytku publicznego i uprawnionych beneficjentów, którym mogą Państwo przekazać 1% podatku.

W składanej deklaracji podatkowej należy wprowadzić numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chce się przekazać wsparcie, a w miejscu wnioskowanej kwoty podać kwotę będącą 1% podatku. Przekazaniem środków na konto wskazanej fundacji zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego. Warto pamiętać o tym, że z tytułu przekazania 1% podatnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Nie płacą ani złotówki z własnej kieszeni, bo środki, które decydują się przekazać na pomoc potrzebującym i tak trafiłyby do Skarbu Państwa. W jednej deklaracji podatkowej można przekazać 1% jednej, wybranej organizacji, ale jeśli rozlicza się dodatkowe PIT-y, np. za posiadane papiery wartościowe, można na każdym formularzu wesprzeć inną organizację.

Termin dostarczenia deklaracji do Urzędu Skarbowego mija 30 kwietnia 2019 r.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Odział Regionalny w Rzeszowie informuje, że rozpoczęła się XVII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, w kategorii gospodarstwa indywidualne. Konkurs ten to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizacje zadania publicznego pn. Rozwój zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w treningach i turniejach towarzyskich oraz drużyny trampkarzy i młodzików w rozgrywkach piłki nożnej .

Realizacja zadania zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dzień Kobiet w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński mają zaszczyt zaprosić mieszkanki powiatu leżajskiego na uroczystość „Europejskiego Dnia Kobiet”. Uroczystość odbędzie się 8 marca br. o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Program uroczystości obejmował będzie prezentację wystawy pt. „W rycerskim obozie”. Wystawa ta powstała pod kierunkiem merytorycznym Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Wystawa przybliży realia życia codziennego w czasie wyprawy wojennej. Zwiedzający poznają różne aspekty obozowania zarówno rycerzy majętnych, jak i uboższych oraz obozowej czeladzi.

Ponadto w trakcie uroczystości cukiernicy z miejscowej cukierni będą serwować słodki poczęstunek cukiernik. Następnie na specjalnie przygotowanej scenie wystąpi duet wokalno-akustyczny.

Uwaga: ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy.

Informację zamieściła: MK

Konferencje na temat zdrowia

Podejmowane przez pracowników Inspekcji Sanitarnej działania mają na celu wzmocnić postawę prozdrowotną mieszkańców powiatu, jak również przybliżyć im zagadnienia dotyczące higieny, racjonalnego żywienia, szczepień ochronnych czy sposobów zapobiegania chorobom.

Pierwsze dwie konferencje pod hasłem „PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA KOBIET” odbędą się w terminiach:

  • 19 marca 2019r. o godz. 17.00 – w Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej
  • 20 marca 2019r. o godz. 16.30 – w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzózie Królewskiej

 

Podczas spotkań będzie uporuszana tematyka związana z rakiem szyjki macicy, rakiempiersi. Odbędzie się również nauka samobadania piersi z wykorzystaniem fantomu, na którym każdy z uczestników będzie mógł poćwiczyć wykrywanie guzów/zmian nowotorowych.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu leżajskiego serdecznie zapraszamy.

Wstęp bezpłatny.

Kolejne tematy konferencji oraz miejsca spotkań będą podane niebawem.