Zamknij mobilną wersję WCAG

VIII i IX sesja Rady Powiatu

29 kwietnia 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  25 kwietnia w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyły się dwie sesje Rady Powiatu Leżajskiego, w tym jedna w trybie nadzwyczajnym.

  Po przyjęciu protokołu z VII sesji Rady Powiatu radni przystąpili do realizacji porządku obrad.
  Na wstępie zapoznali się z „Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018”, którą przedstawiła Józefa Zybura-Łyko, dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. Informację Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku o zakresie zadań zrealizowanych w 2018 r. oraz plan prac remontowych na drogach w roku 2019 przedstawił Krzysztof Siwek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku.
  Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:
  – przekazania środków finansowych dla Policji;
  – wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.

  Podczas posiedzenia radni zaznajomili się również z informacją dotyczącą realizacji przez Powiat Leżajski zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Najistotniejsze zagadnienia dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej omówił Sekretarz Powiatu Kazimierz Kryla.

  W dalszej części spotkania starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  IX sesja Rady Powiatu Leżajskiego, zwołana w trybie nadzwyczajnym dotyczyła funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie powiatu leżajskiego. Oprócz radnych w spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, dyrektor SP ZOZ w Leżajsku Marian Furmanek, Katarzyna Zygmunt-Kowalska, Iwanna Demyda-Musiał i Łukasz Chudzik występujący w zastępstwie Andrzeja Kwiatkowskiego, dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, przewodniczący NSZZ Ratowników Medycznych Solidarność ‘80 Marek Kuczek i członek zarządu Wojciech Filip oraz pracownicy leżajskiego pogotowia.

  Zarząd Powiatu Leżajskiego przedstawił informację na temat zawartych porozumień, umów i zasad funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie powiatu oraz współpracy pogotowia ratunkowego z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, w tym ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Następnie głos zabrali zaproszeni goście i otwarto dyskusję dotyczącą wspomnianej wyżej kwestii.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW