Zamknij mobilną wersję WCAG

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 kary za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni

5 stycznia 2019

  • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
  • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

    Zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza kary dla właścicieli pojazdów w wysokości od 200 zł do 1000 zł za niezarejestrowanie w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej pojazdu używanego.

    Ustawa wprowadza również kary za niezgłoszenie w ciągu 30 dni do właściwego wydziału komunikacji, nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.
    Zgodnie z nowymi przepisami, kary pieniężne będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej.

    Aby uniknąć tych kar prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i o terminowe zgłaszanie zbycia lub nabycia pojazdów już zarejestrowanych w kraju oraz rejestrowanie pojazdów sprowadzonych z innych państw członkowskich UE.