Zamknij mobilną wersję WCAG

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr.pow.) Grodzisko – Giedlarowa w km 6+660 – 10 + 450

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Opis zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej (DP) nr 1259R klasy L w km 6+660 – 10+450 o długości 3,790 km. Inwestycja obejmuje poszerzenie do podstawowej szerokości pasa ruchu 3,00mx2=6,00m jezdnia, wzmocnienie do nośności 100kN/oś dla KR3 przez wykonanie nowej konstrukcji jezdni. Zakres robót obejmuje także budowę chodników o dł. 3 790 m jednostronnych lub dwustronnych do szerokości 2,28m z krawężnikiem i obrzeżem, przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych w km 7+430 przy Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym wg wytycznych w zakresie planowania infrastruktury dla pieszych (WR-D-41-3 i WR-D-41-4) – planuje się m.in. wykonanie: przejścia z kostki betonowej lub mieszanki mineralno – asfaltowej czerwonej, stref oczekiwania, właściwego oświetlenia przejścia zgodnie z w/w wytycznymi wraz z okablowaniem lub montażem turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych, szaf sterowniczych oraz dodatkowe oznakowanie znakami pionowymi i poziomymi, w tym montaż znaku D-6 na wsporniku. Projekt obejmuje również przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi (powiatowymi nr 1270R, 1271R, 1269R i gminnymi nr 104574R, 104573R, 104572R, 104571R, 104570R, 104566R, 104567R, 104557R) przez korektę geometrii tarczy skrzyżowań oraz dopasowanie wysokościowe do przebudowanej drogi, nową nawierzchnię asfaltową oraz niezbędne poszerzenia. Usystematyzowanie odwodnienia drogi, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome oraz wymianę lamp
i słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pasie drogowym.