Zamknij mobilną wersję WCAG

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 4+070 – 8+310 stanowiącej dojazd do części przemysłowej Nowej Sarzyny

Opis inwestycji: Głównym celem inwestycji jest usprawnienie jedynego dojazdu do Zakładów Chemicznych CIECH S.A. i Elektrociepłowni POLENERGA S.A. w Nowej Sarzynie z poprawą bezpieczeństwa ruchu przez podwyższenie parametrów drogi o długości 4,24 km do klasy „Z” ze wzmocnieniem konstrukcji do KR3, z budową chodnika ok. 1,3km i ścieżki rowerowej ok 2,0 km dla niechronionych uczestników ruchu.

Przewidywana wartość inwestycji: 9 673 680,00 zł

Środki własne: 483 684,00 zł

Kwota dofinansowania: 9 189 996,00 zł